Digital kompetens i skolan – hur och varför? - Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Internetstiftelsen, 23 november 2020:

Digital kompetens i skolan – hur och varför?

De senaste sex månaderna har digitaliseringen av skolväsendet accelerat, men vilka är de kunskaper som behövs? Vad krävs för att skolan ska kunna utnyttja digitaliseringens alla möjligheter och skapa digital kompetens?

Det första fokusområdet i regeringens digitaliseringsstrategi är digital kompetens för alla i skolväsendet, men vad innebär det egentligen att ha digital kompetens? Vilka kunskaper behöver elever, lärare och skolledare – och vilka kunskaper får de? Hur säkerställs kunskaperna?

Under den här dagen kommer vi fördjupa och problematisera arbetet med att utveckla en adekvat digital kompetens för alla i skolväsendet.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Kate Darling

  Kate Darling   Robotforskare

  Dr. Darling har vigt sitt akademiska liv åt den nya teknikens lagliga och etiska konsekvenser, och hur samhället kan förbereda sig på det fördjupade samspelet mellan robotar och människor. Läs mer

 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar
  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Helene Dahlström

  Fil. Dr i pedagogik
  Helene Dahlström, Fil. Dr i pedagogik. Helene har i sin forskning visat intresse för elevers förutsättningar för lärande och meningsskapande i digitala miljöer. Intresset inkluderar även hur elevers engagemang med populärkultur och sociala medier är del av elevers förståelse av världen och hur sociala relationer framställs i dessa.
 • Helene Dahlström

  Fil. Dr i pedagogik
  Helene Dahlström, Fil. Dr i pedagogik. Helene har i sin forskning visat intresse för elevers förutsättningar för lärande och meningsskapande i digitala miljöer. Intresset inkluderar även hur elevers engagemang med populärkultur och sociala medier är del av elevers förståelse av världen och hur sociala relationer framställs i dessa.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Tom Chatfield

  Tom Chatfield   Techfilosof

  Chatfield är en av Storbritanniens mest insiktsfulla tänkare kring digitalisering, ny media, dataspel och framtidens kompetensområden. Läs mer

 • Sissela Nutley

  Hjärnforskare
  Sissela har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.
 • Sissela Nutley

  Hjärnforskare
  Sissela har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.
 • Johanna Koljonen

  Författare, programledare och kritiker
  Johanna Koljonen är medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner med bakgrund i radio och TV. Hon föreläser internationellt om film- och TV-branschens framtid på basen av den årliga Nostradamus-rapporten hon skriver för Nordic Film Market samt om narrativ deltagardesign för VR, teater och lajv.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Steve Wozniak

  Steve Wozniak   Teknikpionjär

  "Woz" var med och grundade världens största teknikbolag Apple, och är en av de viktigaste utvecklarna av de första hemdatorerna. Läs mer