.FILE

23-24 november 2020

Arrangeras av Sarah Larsson Bernhardt & Deeped Strandh, 26 november 2019:

Digital etik och moral

Bar 5, plan 5

Digitaliseringen är här, men har vi en moralisk kompass som är rätt inställd för den digitala vardagen? Hur ska vi förhålla oss till allt det nya, och behöver vi bygga en ny etik?

Digitaliseringen och digitiseringen är i full gång. Facebook har nått moppeålder och webben är på god väg mot yngre medelåldern. Fake news påverkar vår demokrati, hat påverkar människor online, och smartare datahantering påverkar våra vardagliga val. Kinesiska myndigheter skapar ett socialt poängsystem för att värdera varje individ, och i Afrika pågår Arabiska våren 2.0.

Hur ska vi förhålla oss mitt i allt detta? Har vi en etik som är anpassad till en digital värld, är vår moraliska kompass rätt inställd för den digitala vardagen?

Tillsammans med framtidsforskare, utvecklare, psykologer och filosofer, influencers och kommunikationsmänniskor försöker vi förstå den utveckling vi ser komma: en grundläggande förändring av vår moral, en ny etik i kölvattnet av den digitala revolutionen.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Harper Reed

  Harper Reed   Futurist

  Harper Reed är teknologist, futurist och hacker som jobbat med Barack Obamas återvalskampanj, sålt kläder via crowdfunding och jonglerat. Läs mer

Fika

Digital moral och internets etik

Social by default hälsar välkommen och ger ett intro av dagen.

 • Sarah Larsson Bernhardt

  Head of social, SKF

  Head of social på SKF, Corporate communication. Driver podcasten Social by Default tillsammans med Deeped Niclas Strandh sedan tre år tillbaka. Läs mer

 • Deeped Strandh

  Digital brand planner

  Digital planner och sociala medie-strateg på JMWGolin. Driver podcasten Social by default tillsammans med Sarah. Är fortfarande barnsligt förtjust i digitala saker och sociala medier.

Ett moraliskt internet är ett dött internet!

"Utan moral inga människor. Utan kättare, galningar, drömmare eller rebeller ingen mänsklighet. Moralismen hjälper oss att upprätthålla det vi har byggt. Rebellerna visar att det finns något ännu bättre att bygga. Båda behövs. Det kommer inte vara frid och fröjd. Allting har ett pris. Misstag kommer att begås. Men det största misstaget är att tro att det inte finns något ännu bättre att bygga. Det är ett pris vi aldrig bör betala.”Ashkan Fardost tar oss med på en odyssé genom moralutveckling och lyfter frågan om man verkligen bör och kan bygga en global moral, och om det ens är önskvärt.

 • Ashkan Fardost

  Föreläsare, debattör och investerare

  F.d. musikproducent och doktor i organisk kemi. Idag involverad i den svenska startup-scenen, bland annat på det numera Spotify-ägda bolaget Soundtrap. Idag Collaborator på Hyper Island, investerare i nystartade svenska bolag via egna Oddball Ventures och skriver på sin debutbok som ges ut 2020. Läs mer

Etisk AI – en grundpelare i vårt digitala samhälle.

Aldrig har etik och moral legat så högt på ledningens priolista för digitalisering som nu. Men hur gör man? Vilka måste vara med och hur ska ledningen ta ut riktningen? I den transformation som företag och organisationer befinner sig idag blir fler och fler varse om att teknik och digitalisering inte längre endast är en IT fråga. Vi behöver jobba tvärfunktionellt med kompetenser från HR, beteendevetenskapen, kommunikation, juridik och många fler. Vad innebär det och hur hjälps vi åt för att se till att informationen från våra kunder och medborgare hanteras säkert och etiskt försvarbart? Paula Fagerlund lyfter viktiga frågor runt automatisering och AI hur kan man etiskt hantera detta?

 • Paula Fagerlund

  Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen

Reklam och digital etik

Möjligheten att rikta anpassade budskap är i grunden positivt. Det leder både till mer relevant information för mottagaren och ökad effekt av investeringarna för avsändaren. Problemet är dock att avståndet mellan personligt tillrättalagd information och cynisk manipulation aldrig varit kortare. När marknaden för vilka som kan rikta dessa budskap dessutom domineras av ett fåtal, enorma maktcentra med Facebook och Google främst i ledet finns det anledning för oss som arbetar med digital kommunikation att diskutera vårt ansvar, möjligheter och utmaningar och som måste sträcka sig längre än annonsintäkter och views.

 • Dora Streiffert Tolstoy

  Head of communications, Schibsted Growth

  Dora har över tjugo års erfarenhet inom kommunikation och varumärkesutveckling både från Sverige och utomlands. Som kommunikationschef på Schibsted Growth jobbar hon både med investmentdelen av koncernen, samt direkt med de olika portföljbolagen som ingår i koncernen.

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Jenny Radcliffe

  Jenny Radcliffe   Människohacker

  Jenny Radcliffe tar sig in i vilken byggnad som helst med hjälp av socialt ingenjörskap, människokännedom och konsten att förhandla och övertala. Läs mer

Lag och rätt – eller moral och individuell etik på nätet

Mårten Schultz, välkänd debattör runt nätetik introducerar problematiken med nationell juridik och globala företags behov av moral.

 • Mårten Schultz

  Professor i civilrätt, Stockholms universitet

  Mårten Schultz är professor i civilrätt, och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Han utsågs till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet, samma år.
  Läs mer

Panel: En global moral för techbolagen? Deltagare Facebook, Google och Twitter

Facebook, Google och Twitter, tillsammans med Mårten Schultz, diskuterar frågan om hur man förhåller sig till olika kulturer, olika juridiska system och inte minst: olika individers moraluppfattning. Hur gör att man kan bygga ett enhetligt system för vad som får finnas och vad som inte får finnas på nätverken? Panelen modereras av Sarah och Deeped.

 • Christine Grahn

  Public Policy Manager, Sweden & Finland, Facebook

  Christine jobbar på Facebook sedan 2015 och ansvarar för relationer med civilsamhället och det offentliga. Hon har tidigare bl.a. varit politiskt anställd i Regeringskansliet och i Europaparlamentet och har också jobbat på affärsjuridisk byrå som biträdande jurist.

 • Deeped Strandh

  Digital brand planner

  Digital planner och sociala medie-strateg på JMWGolin. Driver podcasten Social by default tillsammans med Sarah. Är fortfarande barnsligt förtjust i digitala saker och sociala medier.

 • Mårten Schultz

  Professor i civilrätt, Stockholms universitet

  Mårten Schultz är professor i civilrätt, och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Han utsågs till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet, samma år.
  Läs mer

 • Sarah Larsson Bernhardt

  Head of social, SKF

  Head of social på SKF, Corporate communication. Driver podcasten Social by Default tillsammans med Deeped Niclas Strandh sedan tre år tillbaka. Läs mer

 • Ylwa Pettersson

  Ylwa Pettersson, Public Policy Manager för Norden & Israel, Twitter

  Ylwa leder Twitters arbete med att utveckla och hantera samhällspolitiska frågor och initiativ i Norden och Israel, bland annat genom att utbilda och samarbeta med statliga myndigheter och grupper ur det civila samhället kring säkerhetsfrågor på internet.

 • Sara Övreby

  Samhällspolitisk chef Google i Sverige

  Sara har ett stort intresse för hur tekniken påverkar samhällsutveckling och hur man kan överbrygga gapet mellan politiken och tekniken. Sara har tidigare arbetat på Scania som Global Public Affairs Manager, i Regeringskansliet som pressekreterare och i Europaparlamentet som rådgivare.

Fika

Nudging – på ont och gott

Åsa Sandberg, nudging-expert och grundare till Nudging Sweden, lyfter hur vi genom att förstå beteenden också hamnar i moraliska dilemman när vi använder neuro-marketing alltmer. Vad är nudging, vad skiljer mellan reklam och beteendedesign och vilket etiskt ansvar har företagen själva gentemot sina kunder när de använder sig av metoder som skulle kunna tolkas som manipulation?
 • Åsa Sandberg

  Styrelseordförande TEDxStockholm och co-founder Nudging Sweden

  Styrelseordförande TEDxStockholm och co-founder Nudging Sweden.

Digital omtanke - göra rätt utan att göra illa

Med avsaknad av mätbarhet för välmående har vi under många år byggt digitala tjänster och verktyg som riskerar att utnyttja människors svagheter, och ibland även begränsar mänsklig förmåga. För att hitta tillbaka till essensen i det som är positivt med ny teknik, och säkerställa tjänster som hjälper alla människor att stärka sina förmågor, måste vi arbeta annorlunda. Med konkreta exempel går Per Axbom igenom metoder som hjälper företag och team att värdera och dokumentera mänsklig påverkan – och som kan användas omgående. Att göra rätt utan att göra illa måste bli en självklar del i all digital utveckling.

 • Per Axbom

  UX-konsult

  UX-specialist och författare.

En moralisk människa i en digital värld

Kent Wisti, präst och satiriker ger oss ett antal möjliga vägar att gå i framtiden.

 • Kent Wisti

  Präst i Svenska kyrkan, bildkonstnär och författare

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Cecilia MoSze Tham

  Cecilia MoSze Tham   Socialteknolog

  Cecilia MoSze Tham är biolog, designer, entrepenör och skapare som bygger innovativa mötesplatser för individer och organisationer. Läs mer

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn