Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 21 Nov
Digital Nomad – Framtidens arbetsplats

Som en följd av digitaliseringen och globaliseringen står arbetsmarknaden inför en förändring - där digitala tjänster gör det möjligt för fler att jobba på distans. Allt fler människor kan arbeta från var som helst i världen bara de har tillgång till wifi. Vad ställer det för krav på framtidens arbetsplatser? Vilka regler, förmåner och tekniska lösningar krävs för att vi ska kunna arbeta och attrahera arbetskraft?

En växande grupp människor kallar sig idag för digitala nomader – personer som som kan jobba på distans från var som helst i världen, bara de har tillgång till en WiFi-uppkoppling. År 2035 menar vissa att det kan komma att finnas en miljard digitala nomader.

I den rådande gigekonomin beräknas samtidigt en allt större del av den arbetande befolkningen att bli egenföretagare. Redan idag består 35% av arbetsmarknaden i USA av frilansare.

Arbetsgivare, personalchefer, HR-personal och andra sorters chefer kommer i framtiden att behöva tänka om kring hur de attraherar talang, och behåller den. Nya arbetsförmåner, öppnare arbetsförhållanden och tekniska lösningar som gör det möjligt för alla medarbetare att kommunicera och arbeta med varandra, även på distans. Det behövs även en strategi på plats som gör det möjligt för medarbetare och inhyrda konsulter att bättre samarbeta med varandra och fungera som ett team.

Svenska Nomader är Sveriges största mötesplats för digitala nomader – och samlar frilansare, entreprenörer och anställda som jobbar platsoberoende. Här förs även diskussioner med företag, organisationer och offentlig sektor om hur man ska förbereda sig för framtidens arbetsmarknad.

Hashtag: #svenskanomader

Arrangör: Svenska Nomader