.FILE

23-24 november 2020

Arrangeras av Skolfederation, 26 november 2019:

Digital samverkan för en effektiv skola

Rum A4, plan 5 Live-stream

Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Men vad görs konkret för att möta skolans digitalisering? Hur samverkar olika aktörer för att effektivt digitalisera skolan?

Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Men vad görs konkret för att möta skolans digitalisering? Hur samverkar olika aktörer för att effektivt digitalisera skolan?

Skolverket har regeringens uppdrag att digitalisera nationella proven. Handlingsplanen #skolDigiplan är överlämnad till regeringen och ger en tydlig problembild.

Samtidigt som utmaningarna är stora pågår det många goda initiativ inom skolväsendet för att den svenska skolan ska få en ändamålsenlig och likvärdig digital infrastruktur. Skolverkets arbete med digitala nationella prov driver på utvecklingen. Västerås stad har en genomarbetad informationsmodell för hantering av skolans kommunala verksamheters grunddata. Göteborgsregionen inför en smidig licenshantering och Lunds kommun ligger väl i framkant i skolans digitalisering där styrning och ansvar är nyckelord.

Varmt välkommen till en dag där såväl visionen om skolväsendets digitalisering som goda exempel presenteras och lyfts fram!

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Harper Reed

  Harper Reed   Futurist

  Harper Reed är teknologist, futurist och hacker som jobbat med Barack Obamas återvalskampanj, sålt kläder via crowdfunding och jonglerat. Läs mer

Fika

Moderator hälsar välkommen!

 • Marie Spetz

  Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i över 20 år. Hon driver idag eget företag och arbetar bl.a. som projektledare, utvecklingskonsult och hälsocoach. Läs mer

Vad ska staten bidra med?

Strategin finns och huvudmännens behov är tydliga. Vad ska staten bidra med för att stötta skolhuvudmännen på nationell nivå? Nyckelord är ansvar, styrning, samordning och finansiering.

 • Anna Ekström

  Utbildningsminister

  Anna Ekström är Sveriges utbildningsminister. Tidigare har hon bland annat varit generaldirektör för Skolverket och förbundsordförande för Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

Nyckelfaktorer för digitalisering – ta del av erfarenheter från Ådalsskolan

Hur har de mest robusta hindren för skolans digitalisering utvecklats genom åren? Går utvecklingen åt rätt håll? Får huvudmän och skolor lättare tillgång till data utan stora omkostnader eller är det mest snack om standarder och lite verkstad? Ta del av Ådalsskolans fortsatta resa på den inslagna vägen, där tillgången till data beskrivs som nyckelfaktor för svenska skolans digitalisering, men också som ett av de största hindren.

 • Peyman Vahedi

  Rektor, Ådalsskolan Kramfors

  Peyman Vahedi är rektor vid Ådalsskolan i Kramfors och presenterar sig med titeln rektor oavsett hur många nomineringar som blir aktuella eller texter han skriver. Läs mer

Främja och samarbeta om digitaliseringen i skolan

Myndigheter står inför nya möjligheter och utmaningar iom digitaliseringen. Skolverkets största projekt är att digitalisera de nationella proven till 2022 som indirekt driver på hela skolsveriges digitalisering, men Skolverket har även pågående uppdrag att främja digitaliseringen i skolan. För att klara detta har Skolverket ställt om den interna verksamheten och sökt nya samarbetspartners i frågor om bl.a. standardisering och gemensamma utmaningar. Vilken är Skolverkets roll i allt detta, vad pågår och vad kommer att krävas för att lyckas med den fortsatta digitaliseringen av skolan?

 • Kjell Hedwall

  Avdelningschef för skolutvecklingsavdelningen, Skolverket

  Avdelningen ansvarar för all skolutvecklingsverksamhet som Skolverket bedriver, bl.a. arbetet med regeringsuppdraget om att främja skolans digitalisering. Kjell har lång erfarenhet av att arbeta med IT i skolan och skolutveckling i ledande befattningar i olika skolmyndigheter.

 • Mattias Larsson

  Avdelningschef för verksamhetsutvecklingsstöd på Skolverket och CIO

  Avdelningen ansvarar bl.a. för utvecklingsportföljerna, processutvecklingen, it-verksamheten och den digitala utvecklingsplanen på Skolverket. Mattias har lång erfarenhet av digital utveckling från andra myndigheter och den privata sektorn.

Det ska vara enkelt för lärare och elever att logga in

Tänk om alla digitala prov och -läromedel skulle lita på den inloggning en elev eller lärare redan gjort i skolan! Med gemensam syn på tillitsregler och tekniska metoder för inloggning kan vi nå dit. Skolfederation står för samverkan, är en digital infrastruktur och blir en enkel väg för att nå exempelvis Skolverkets digitala nationella prov. Den stora frågan här är hur vi i Sverige ska göra för att få med alla skolor på spåret? Och vad ska lärare och elever använda när det behövs förstärkt inloggning?

Skolfederation utvecklas till att även kunna användas vid uppdatering av elev- och lärarkonton hos många externa parter (kontosynk, Egil och SS12000). Vad händer inom utvecklingen av den digitala infrastruktur som behövs för detta?

 • Eva Sartorius

  Federationer Internetstiftelsen

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Läs mer

Leverantörernas roll och ansvar i skolans digitalisering

Under föreläsningen berättar Johanna Karlén om branschorganisationen Swedish Edtech Industrys arbete, vad branschen tillsammans kan göra och erbjuda när det kommer till klok investering av digitala tjänster. Olika projekt på gång kopplat till standarder, inköp,

digitala lärresurser och hur Edtechkartan utvecklas framöver.

 • Johanna Karlén

  Kvalitetschef, Swedish Edtech Industry

  Johanna Karlén arbetar som kvalitetschef på branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Med en bakgrund som lärare, digitaliseringsstrateg samt programansvarig för skolans digitalisering på SKL har hon medverkat i allt från konkreta stöd till att driva samverkan för skolans digitalisering. Läs mer

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Jenny Radcliffe

  Jenny Radcliffe   Människohacker

  Jenny Radcliffe tar sig in i vilken byggnad som helst med hjälp av socialt ingenjörskap, människokännedom och konsten att förhandla och övertala. Läs mer

Datadrivna processer i skolan

Jan kommer att berätta om Vinnovaprojektet ”Standarder för datadrivna processer i skolan” som kartlägger vilka verksamhetsdata inom skolan som behöver vara strukturerade på ett standardiserat sätt och beskriva vilka positiva effekter det skulle ge. Studien ska också undersöka vilka svenska och internationella standarder som är tillämpliga och om det behöver utvecklas en ny nationell standard inom området. Studien ska slutligen beskriva hur svenska edtechbolag kan använda standarder för att tillsammans med skolhuvudmännen öka mängden datadrivna processer i skolan.

 • Jan Hylén

  Utbildningsanalytiker

  Jan Hylén är är utredare och analytiker inom utbildningsområdet. Han har en bakgrund från Skolverket och Utbildningsdepartementet och stor erfarenhet av internationellt arbete för EU, OECD och UNESCO. För närvarande är han också projektledare för Läraktiv.

Nyttan med standarden för skolans verksamhetsprocesser

SS 12000 version två ska skickas ut på remiss under hösten. Hur påverkar versionen nyttan för skolans verksamhetsprocesser?

 • Palle Girgensohn

  Ping Pong

  Palle arbetar till vardags med PING PONG, en virtuell lärmiljö och ett stödsystem för utbildningsorganisationer. Han har också aktivt deltagit i arbetet kring Skolfederation.

Säker och automatiserad hantering av elever och grupper i läromedel

 • Bengt Wällstedt

  It-samordnare, Ängelholms kommun

  Bengt Wällstedt är IT-samordnare med förflutet som lärare i Ängelholms kommun. Han arbetar med att utveckla identitetshantering, integrationer och federationer för att skapa förutsättningar för skolans digitalisering. Bengt är engagerad i Skolfederation med information och utbildning. Läs mer

 • Britta Sandblom

  Verkställande tjänsteperson, Föreningen Sambruk

  Britta Sandblom har ett förflutet både som CIO och som konsult och har i de rollerna arbetat med såväl identitetshantering som frågor om tillgång till läromedel i skolan.

Fika

Vikten av att hålla kvalitet på grunddata - vem får veta vad om vilka?

Västerås stads informationshanteringsmodell visar hur skolans informationshantering gränsar till en huvudmans alla verksamhetsprocesser. HR, ekonomi och IT är några exempel.

 • Mats Gahnström

  Verksamhetsarkitekt, Västerås stad

  Mats Gahnström är verksamhetsarkitekt i Västerås stad och har jobbat med IT-utvecklingsfrågor sedan mitten av 90-talet. För tillfället aktiv inom Västerås stad, Ineras arkitekturgemenskap, SIS TK450 samt Skolfederations referensgrupp.

Regionens licenshantering av digitala läromedel

Per Wikström, digitaliserings- och innovationschef hos grundskoleförvaltningen i Göteborg, och Johan Borvén, chef för Resurser för Lärande vid Göteborgsregionen, ger en sammanfattande bild av hur ett kommunalt behov gällande hantering av digitala läromedel ser ut, samt hur man på ett regionalt plan avser att skapa digitala strukturer och system för att stödja kommunerna med behoven.

 • Per Wikström

  Digitalisering- och innovationschef, grundskolan Göteborg

  Per Wikström är digitalisering- och innovationschef hos grundskolan i Göteborg. Han är chef för en verksamhet som tillsammans med Göteborgs grundskolor utvecklar det digitala lärandet samt kravställer och beställer skolans behov av digitala tjänster.

 • Johan Borvén

  Chef för avdelning Resurser för Lärande vid Göteborgsregionen (GR)

  GR driver idag ett utvecklingsprojekt för att skapa en beställnings- och tilldelningsportal för digitala läromedel, inom ramen för den inköpscentralsverksamhet man bedriver. Vidare driver avdelningen ett flertal skolutvecklingsarbeten, i dagsläget till stor del med fokus på skolans digitalisering.

Styrning och ansvar för skolans infrastruktur

Ingen digital utveckling går att göra på egen hand som rektor utan IT-avdelningen måste vara med och stötta med sin kompetens. Denna resa har Viveca tillsammans med sina kommunkollegor arbetat fram så de nu har en betydligt högre förståelse och kompetens både bland skol-och IT-folk i krav och behov vid digitalisering av bl a pedagogisk verksamhet. All utveckling har utgått ifrån Viktigt på riktigt! Skapa mera och konsumera mindre!

 • Viveca Dahl

  Utbildningschef, Lunds kommun

  Viveca har tidigare varit rektor och startade då sin digitala resa med 1-1-satsning för hennes elever i kombination med tydlig vision och ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Parallellt med sin skolas pedagogiska utveckling har hon arbetat på kommunnivå med att bygga ut kommunens infrastruktur.

Konkret vad behöver vi göra nu?

Panelsamtal om vad görs konkret för att möta skolans digitalisering och hur samverkar olika aktörer för att effektivt digitalisera skolan?

 • Bengt Wällstedt

  It-samordnare, Ängelholms kommun

  Bengt Wällstedt är IT-samordnare med förflutet som lärare i Ängelholms kommun. Han arbetar med att utveckla identitetshantering, integrationer och federationer för att skapa förutsättningar för skolans digitalisering. Bengt är engagerad i Skolfederation med information och utbildning. Läs mer

 • Johanna Karlén

  Kvalitetschef, Swedish Edtech Industry

  Johanna Karlén arbetar som kvalitetschef på branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Med en bakgrund som lärare, digitaliseringsstrateg samt programansvarig för skolans digitalisering på SKL har hon medverkat i allt från konkreta stöd till att driva samverkan för skolans digitalisering. Läs mer

 • Mikael Svensson

  Programansvarig för skolans digitalisering, SKL

  Mikael arbetar på SKL som programansvarig för skolans digitalisering där en stor del av hans uppdrag handlar om arbetet med #skolDigiplan. Mikael har en bakgrund som lärare, IT-samordnare, IKT-strateg och ansvarig för digitalisering på förvaltningsnivå.

 • Per Wikström

  Digitalisering- och innovationschef, grundskolan Göteborg

  Per Wikström är digitalisering- och innovationschef hos grundskolan i Göteborg. Han är chef för en verksamhet som tillsammans med Göteborgs grundskolor utvecklar det digitala lärandet samt kravställer och beställer skolans behov av digitala tjänster.

 • Viveca Dahl

  Utbildningschef, Lunds kommun

  Viveca har tidigare varit rektor och startade då sin digitala resa med 1-1-satsning för hennes elever i kombination med tydlig vision och ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Parallellt med sin skolas pedagogiska utveckling har hon arbetat på kommunnivå med att bygga ut kommunens infrastruktur.

 • Mattias Larsson

  Avdelningschef för verksamhetsutvecklingsstöd på Skolverket och CIO

  Avdelningen ansvarar bl.a. för utvecklingsportföljerna, processutvecklingen, it-verksamheten och den digitala utvecklingsplanen på Skolverket. Mattias har lång erfarenhet av digital utveckling från andra myndigheter och den privata sektorn.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Cecilia MoSze Tham

  Cecilia MoSze Tham   Socialteknolog

  Cecilia MoSze Tham är biolog, designer, entrepenör och skapare som bygger innovativa mötesplatser för individer och organisationer. Läs mer

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn