Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 22 Nov
Digitaliseringens möjligheter i skolans värld Arrangör Internetstiftelsen

Välkommen till en heldag om hur vi kan ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen inom utbildningssektorn för med sig.

Här hittar du alla presentationer från dagen.

Den svenska skolan står inför en rad utmaningar. Digitaliseringen möjliggör ökad tillgänglighet och inkludering men det kräver lösningar på nationell såväl som på lokal nivå. Skolverkets vision för skolan 2022 är att digitaliseringens möjligheter utnyttjas så att de bidrar till utveckling av undervisningen och effektivare verksamhet. Den visionen delar vi på Skolfederation och en viktig del av skolans digitala utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser som är lätta att komma åt.

Hashtagg: #skolfed

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A4  Permalänk

Strategier för nationella och lokala insatser Läs mer

Skolverkets vision för IT i skolan 2022. Digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av undervisningen och effektivare verksamhet.

Botkyrka kommun presenterar sin framgångsrika digitaliseringsstrategi som ökat tillgänglighet och inkludering.

Moderator(er)

 • Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i över 20 år. Hon driver idag eget företag och arbetar bl.a. som projektledare, utvecklingskonsult och hälsocoach. Läs mer

Talare

 • Peter Karlberg   Undervisningsråd, Skolverket

  Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

  Läs mer

 • Tony McCarrick   Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

  Tony McCarrick är pedagog i toppen. Han har arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete. Läs mer

Plats A4  Permalänk

Samverkan kring digitala resurser Läs mer

En pusselbit i skolans digitalisering är federerad inloggning. Hur är läget i Skolfederation?

Hur samarbete kan få små kommuner att växa.

Hur ser det ut hos användaren när Skolfederation har implementerats och tjänster är anslutna? Pedagogens exempel från klassrummet.

För att producera, utvärdera och använda digitala resurser i lärandet krävs både en djup och bred kompetens. När en sådan kompetens dessutom utnyttjar de digitala möjligheter som finns, utvecklas både lärande och undervisningsmetoder. Digital produktion för pedagogisk verksamhet är en YH-utbildning på distans som förenar diskussioner om utmärkt undervisning med produktion av innehåll och utvärdering av digitala resurser.

Talare

 • Agneta Wistrand   Tjänsteägare, IIS

  Agneta Wistrand arbetar med medlemsutveckling i federationer på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och är tjänsteansvarig för Skolfederations operatörstjänst. Läs mer

 • Kristina Rudolfson   IT-strateg, Essunga kommun

  Kristina Rudolfson är IT-strateg i Essunga kommun och aktiv i Göliska IT som består av Lidköping, Skara, Götene, Essunga och Grästorps kommun. Hon är även aktiv i SIKT-nätverket, som är en organisation för Skaraborgs IKT-ansvariga.

  Läs mer

 • Abir Shabo   Pedagog, Botkyrka kommun

  Abir Shabo är pedagog i Botkyrka kommun och undervisar i svenska, svenska som andraspråk samt idrott i årskurs 6-9.

  Läs mer

 • Mats Östling   IT-strateg/utvecklingskonsult

  Mats Östling har de senaste 20 åren arbetat med olika perspektiv på digitaliseringen inom förskola och skola. Som IT-strateg på Sveriges kommuner och landsting (SKL), på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och som fristående konsult har Mats lång erfarenhet av de frågor och möjligheter som digitaliseringen innebär - att överbrygga de klyftor och motsättningar som ibland finns mellan teknik och pedagogisk praktik har varit ett återkommande tema. Mats var också en av initiativtagarna till arbetet med Skolfederation. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Lunch

Plats A4  Permalänk

Har vi svaren? Läs mer

Alingsås kommun beskriver sin innovativa och prisbelönta Arena för lärande som samlar alla pedagogiska tjänster i ett gränssnitt och är en gemensam kommunikationsyta för elever, pedagoger, administrativ personal och vårdnadshavare. Arenan är utvecklad i nära samarbete med verksamheterna som ska använda systemet - grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Den bygger på öppen källkod och är tillgänglig för andra kommuner.

Möjligheter och utmaningar vi gemensamt står inför och hur vi hittar effektiva lösningar när det kommer till exempelvis identitetshantering och appar.

Talare

 • Jonatan Lindholm   Verksamhetsutvecklare, Alingsås kommun

  Jonatan Lindholm arbetar som verksamhetsutvecklare på Alingsås kommun. På enheten för digital utveckling har Jonatan bland annat arbetat som projektledare för projektet Arena för lärande. Med stort verksamhetsfokus och en engagerad projektgrupp tog projektet hem det prestigefyllda priset eDiamond Award 2016. Läs mer

 • Christian Alfredsson   IT-arkitekt, Alingsås kommun

  Christian Alfredsson är IT-arkitekten som jobbar med att stötta verksamheten i Alingsås kommun och håller samtidigt ihop tekniklösningar, standard och struktur. Brinner för vackra lösningar med stor nytta. Christian har bakgrund som systemtekniker inom Alingsås kommun och är certifierad IT-arkitekt Master och CITA-F sedan några år tillbaka. Läs mer

 • Robert Sundin   Tjänsteägare, IIS

  Robert Sundin arbetar på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) med IIS operatörstjänst för identitets- och behörighetsfederationer. Han är tjänsteansvarig för Sambis operatörstjänst. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A4  Permalänk

Nationella initiativ och verktyg Läs mer

Initiativ och verktyg för att stödja arbetet med skolans digitalisering. SKL:s förändringsledningsarbete, LIKA-verktyget för att ta tempen på IT i skolan, samt stöd för att öka beställarkompetensen.

Panel om beställarkompetens och hur den kan förbättras.

Moderator(er)

 • Mats Östling   IT-strateg/utvecklingskonsult

  Mats Östling har de senaste 20 åren arbetat med olika perspektiv på digitaliseringen inom förskola och skola. Som IT-strateg på Sveriges kommuner och landsting (SKL), på utbildningsförvaltningen i Stockholm stad och som fristående konsult har Mats lång erfarenhet av de frågor och möjligheter som digitaliseringen innebär - att överbrygga de klyftor och motsättningar som ibland finns mellan teknik och pedagogisk praktik har varit ett återkommande tema. Mats var också en av initiativtagarna till arbetet med Skolfederation. Läs mer

Talare

 • Johanna Karlén   Projektledare, SKL

  Johanna Karlén arbetar som projektledare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) där hon fokuserar på skolans digitalisering. Hon är involverad i såväl konkreta verktyg (LIKA-verktyget) som i förändringsledningsarbete, vägledningar och olika stöd för att öka beställarkompetensen. Johanna har en bakgrund som lärare och IKT-samordnare. Läs mer

Panel

 • Stig Andersson   Samordnare, SPSM

  Stig Andersson arbetar som samordnare för digital läromedelsutveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han har erfarenhet av konsultativt arbete mot förlag för att läromedel ska vara användbara på ett likvärdigt sätt oberoende av elevernas funktionsförmåga. Han har dessutom medverkat i flera nätverk kring digitala läromedel. Läs mer

 • Tony McCarrick   Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

  Tony McCarrick är pedagog i toppen. Han har arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete. Läs mer

 • Abir Shabo   Pedagog, Botkyrka kommun

  Abir Shabo är pedagog i Botkyrka kommun och undervisar i svenska, svenska som andraspråk samt idrott i årskurs 6-9.

  Läs mer

 • Jonatan Lindholm   Verksamhetsutvecklare, Alingsås kommun

  Jonatan Lindholm arbetar som verksamhetsutvecklare på Alingsås kommun. På enheten för digital utveckling har Jonatan bland annat arbetat som projektledare för projektet Arena för lärande. Med stort verksamhetsfokus och en engagerad projektgrupp tog projektet hem det prestigefyllda priset eDiamond Award 2016. Läs mer

 • Kristina Rudolfson   IT-strateg, Essunga kommun

  Kristina Rudolfson är IT-strateg i Essunga kommun och aktiv i Göliska IT som består av Lidköping, Skara, Götene, Essunga och Grästorps kommun. Hon är även aktiv i SIKT-nätverket, som är en organisation för Skaraborgs IKT-ansvariga.

  Läs mer

 • Johanna Karlén   Projektledare, SKL

  Johanna Karlén arbetar som projektledare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) där hon fokuserar på skolans digitalisering. Hon är involverad i såväl konkreta verktyg (LIKA-verktyget) som i förändringsledningsarbete, vägledningar och olika stöd för att öka beställarkompetensen. Johanna har en bakgrund som lärare och IKT-samordnare. Läs mer

Plats A4  Permalänk

Sammanfattning och avslutning Läs mer

Frågestund och sammanfattning av dagen.

Talare

 • Peter Karlberg   Undervisningsråd, Skolverket

  Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

  Läs mer

Plats M1  Permalänk

Mingel