Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

22 november 2016:

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld

Här hittar du alla presentationer från dagen.

Den svenska skolan står inför en rad utmaningar. Digitaliseringen möjliggör ökad tillgänglighet och inkludering men det kräver lösningar på nationell såväl som på lokal nivå. Skolverkets vision för skolan 2022 är att digitaliseringens möjligheter utnyttjas så att de bidrar till utveckling av undervisningen och effektivare verksamhet. Den visionen delar vi på Skolfederation och en viktig del av skolans digitala utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser som är lätta att komma åt.

Hashtagg: #skolfed