Köp nu – 1000 kr/dag

Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Köp nu – 1000 kr/dag

Digitaliseringens påverkan på skolan

Arrangeras av Internetstiftelsen, 25 november 2019

Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att se på kunskap, och hur påverkas skolan när det digitala är det nya normala?

Samhället digitaliseras och skolan har i uppdrag att ge eleverna kunskaper kring digitaliseringens påverkan på invid och samhälle. I spåret ”Hur ska man förstå och lära ut om digitaliseringen?” kommer du att få ett fördjupat samtal kring digitaliseringens påverkan och hur barnen upplever det samt vilka utmaningar som skolan står inför för att lära elever förstå vad digitaliseringen innebär.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • danah boyd

  danah boyd   Sociala medier-expert

  danah boyd är expert på nätbaserad ungdomskultur och hur vi använder sociala medier, hon forskar i skärningspunkten mellan teknik, samhälle och politik. Läs mer

Fika

Självklart digital – att vara ung på 2020-talet

Hur lever och förhåller sig de barn som vuxit upp i en digital vardag till digitaliseringen? Katarina Graffman kommer att ge insikter och konkreta exempel på hur generation z lever.

 • Katarina Graffman

  Digital antropolog och forskare, Inculture

  Katarina Graffman är doktor i antropologi och en erfaren medie- och konsumentantropolog. Sedan 2007 driver hon Inculture.
  Läs mer

Hur ser framtiden ut för dagens barn?

Måns ger en bild av hur framtiden kan kommas se ut för de som är barn och ung idag. Vilka möjligheter kommer den digitala framtiden att medföra för dagens barn och unga? En presentation och framtidspaning av Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen och författare till barnboken "Framtidsboken".

 • Måns Jonasson

  Digital strateg, Internetstiftelsen

  Måns Jonasson är digital strateg på Internetstiftelsen. Måns är en av årets konferencier på Internetdagarna.

Hur använder skolbarnen internet?

Hur ser användningen av internet ut bland svenska skolbarn? Kristina Alexanderson, ansvarig för internetstiftelsen skolsatsningar pratar om skolbarnens användning av internet utifrån Svenskarna och internet 2019.

 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • David Rowan

  David Rowan   Teknologiguru

  David Rowan har varit chefredaktör för den brittiska upplagan av teknikmagasinet Wired, och är expert på tekniktrender och företagsinnovation. Läs mer

Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel

En presentation av ett tvärvetenskaplig program kring hur digitaliseringen påverkar vårt sätt att se på kunskap. Under passet kommer fyra forskare att ge sitt perspektiv på frågan.

Fika

Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel

En presentation av ett tvärvetenskaplig program kring hur digitaliseringen påverkar vårt sätt att se på kunskap. Under passet kommer fyra forskare att ge sitt perspektiv på frågan.

Lärande i en digital samtid

Sammanfattande reflektion kring dagen och de utmaningar som digtaliseringen medför för skolan och undervisande lärare. Hur ska pedagoger arbeta med att få dagens barn och unga att förstå digitalsieringen som är självklar för dem? Hur lär man ut något som är självklart ?

 • Frida Monsén

  Doings House of Impact

  Frida Monsén arbetar med digitalisering och skolutveckling genom Doing House of Impact. Hon har tidigare arbetat som lärare och digital utvecklingsledare inom både kommunal och fristående skola.

 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Max Schrems

  Max Schrems   Integritetsaktivist

  Max Schrems har utmanat nätjätten Facebook och ifrågasatt deras insamling av data från sina användare bland annat genom initiativ som "None of Your Business". Läs mer