.FILE

23-24 november 2020

Arrangeras av Internetstiftelsen i samarbete med Kommitten “Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”, 25 november 2019:

Digitaliseringens påverkan på skolan

Rum A2, plan 5 Live-stream

Hur påverkar digitaliseringen vårt sätt att se på kunskap, och hur påverkas skolan när det digitala är det nya normala?

Samhället digitaliseras och skolan har i uppdrag att ge eleverna kunskaper kring digitaliseringens påverkan på invid och samhälle. I spåret ”Hur ska man förstå och lära ut om digitaliseringen?” kommer du att få ett fördjupat samtal kring digitaliseringens påverkan och hur barnen upplever det samt vilka utmaningar som skolan står inför för att lära elever förstå vad digitaliseringen innebär.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • danah boyd

  danah boyd   Sociala medier-expert

  danah boyd är expert på nätbaserad ungdomskultur och hur vi använder sociala medier, hon forskar i skärningspunkten mellan teknik, samhälle och politik. Läs mer

Fika

Moderatorn hälsar välkommen

 • Matilda Westerman

  Författare och egen företagare

  Matilda Westerman är författare och egen företagare. Matilda har arbetat som stabschef på Utbildningsdepartementet och gick redan som sjuåring med i mitt första elevråd. Under flera år har hon suttit i BRIS förbundsstyrelse. Idag arbetar hon i utredningen “Nationell satsning på medie och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” som ska kartlägga det demokratiska samtalet i en digital tid.

Självklart digital – att vara ung på 2020-talet

Hur lever och förhåller sig de barn som vuxit upp i en digital vardag till digitaliseringen? Katarina Graffman kommer att ge insikter och konkreta exempel på hur generation z lever.

 • Katarina Graffman

  Digital antropolog och forskare, Inculture

  Katarina Graffman är doktor i antropologi och en erfaren medie- och konsumentantropolog. Sedan 2007 driver hon Inculture.
  Läs mer

Hur ser framtiden ut för dagens barn?

Måns ger en bild av hur framtiden kan kommas se ut för de som är barn och ung idag. Vilka möjligheter kommer den digitala framtiden att medföra för dagens barn och unga? En presentation och framtidspaning av Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen och författare till barnboken "Framtidsboken".

 • Måns Jonasson

  Digital strateg, Internetstiftelsen

  Måns Jonasson är digital strateg på Internetstiftelsen. Måns är en av årets konferencier på Internetdagarna.

Hur använder skolbarnen internet?

Hur ser användningen av internet ut bland svenska skolbarn? Kristina Alexanderson, ansvarig för internetstiftelsen skolsatsningar pratar om skolbarnens användning av internet utifrån Svenskarna och internet 2019.

Ladda hem materialet som PDF.
 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • David Rowan

  David Rowan   Teknologiguru

  David Rowan har varit chefredaktör för den brittiska upplagan av teknikmagasinet Wired, och är expert på tekniktrender och företagsinnovation. Läs mer

Bland botar och troll

Det nya medielandskapet har inte bara skapat nya möjligheter för människor att mötas och ta del av information. På senare år har vi även sett nyord som klickfiske, trollfabrik och alternativa fakta flimra förbi i nyhetsflödet jämsides begrepp som desinformation, algoritmer och propaganda. Men vad betyder allt detta och hur kan du bli en positiv kraft i utvecklingen av framtidens kommunikationslandskap?

AI i sanningens tjänst?

Kan algoritmer som producerar desinformation användas för att producera den motsatta effekt: skydda medborgarna från falsk information?

Ladda hem materialet som PDF.
 • Anamaria Dutceac Segesten

  Anamaria Dutceac Segesten är statsvetare, universitetslektor i Europastudier, och koordinator av AI Lund-nätverket, alla vid Lunds Universitet. Hennes forskning undersöker hur teknologi förändrar politik, med fokus på sociala medier och politisk kommunikation.

Fika

Kunskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel

En presentation av ett tvärvetenskaplig program kring hur digitaliseringen påverkar vårt sätt att se på kunskap. Under passet kommer fyra forskare att ge sitt perspektiv på frågan.

Ladda hem materialet som PDF.
 • Åsa Wikforss

Lärande i en digital samtid

Sammanfattande reflektion kring dagen och de utmaningar som digtaliseringen medför för skolan och undervisande lärare. Hur ska pedagoger arbeta med att få dagens barn och unga att förstå digitalsieringen som är självklar för dem? Hur lär man ut något som är självklart ?

 • Frida Monsén

  Doings House of Impact

  Frida Monsén arbetar med digitalisering och skolutveckling genom Doing House of Impact. Hon har tidigare arbetat som lärare och digital utvecklingsledare inom både kommunal och fristående skola.

 • Kristina Alexanderson

  ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige.

 • Anna Åkerfeldt

  Anna Åkerfeldt, Fil. Dr i didaktik. Hennes forskningsintresse rör lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna. För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik och leder Ifous forsknings och utvecklingsprogram, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Max Schrems

  Max Schrems   Integritetsaktivist

  Max Schrems har utmanat nätjätten Facebook och ifrågasatt deras insamling av data från sina användare bland annat genom initiativ som "None of Your Business". Läs mer

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn