.FILE

23-24 november 2020

Arrangeras av Kairos Future, 26 november 2019:

En framtidsdag med Kairos Future: Sverige 2040

Rum A2, plan 5

Kairos Future blickar framåt och tar besökarna med till framtiden för en dag som handlar om långtgående tekniktrender och framtidsscenarier.

Under framtidsdagen kommer Kairos Future tillsammans med deltagarna att dra utvecklingslinjer mot några olika möjliga Sverige 2040. Under denna process kommer vi introducera olika metoder och verktyg för att arbeta framtidsorienterat på ett systematiskt sätt. Vi kommer bland annat diskutera; Varför organisationer måste arbeta framtidsinriktat för att överleva? Hur vi kan använda olika metoder och verktyg för att förstå hur vår värld eller marknad kommer utvecklas på längre sikt än de korta cykler som alltför många organisationer arbetar med? Vilka viktiga trender vi kan identifiera och hur konst och litteratur kan inspirera och klä våra visioner i ord som blir lätta att förstå och ta till sig?

Dessa och andra liknande frågor kommer vi att ställa under dagen och även försöka besvara baserade på erfarenheter och insikter från Kairos Futures mer än 25-åriga verksamhet som ledande analysföretag. Sammantaget kommer dessa delar bygga upp en bild av några möjliga Sverige 2040.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Harper Reed

  Harper Reed   Futurist

  Harper Reed är teknologist, futurist och hacker som jobbat med Barack Obamas återvalskampanj, sålt kläder via crowdfunding och jonglerat. Läs mer

Fika

Introduktion: Framtidsdag med Kairos Future

Framtidsdagen introduceras av Johan Hammarlund. Varför ska organisationer arbeta framtidsinriktat egentligen? Hur kan vi använda olika metoder och verktyg för att förstå hur vår värld eller marknad kommer utvecklas på längre sikt än de korta cykler som alltför många organisationer arbetar med. Vilka stora trender kan vi identifiera och hur kan vi ta hjälp av konst och litteratur för att inspireras och klä våra visioner i ord som blir lätta att förstå och ta till sig. Dessa och liknande frågor kommer vi att ställa under dagen och även försöka besvara baserade på erfarenheter och insikter från Kairos Futures mer än 25-åriga verksamhet som ledande analysföretag. Sammantaget kommer dessa delar bygga upp en bild av några möjliga Sverige 2040.
 • Johan Hammarlund

  Collaborative Foresight Advisor, Kairos Future

  Johan är rådgivare på Kairos Future med fokus på kollaborativ innovation och omvärldsanalys. Han har lång erfarenhet av att stödja och utveckla strateginära och datadrivet omvärldsarbete i olika typer av organisationer. Även aktiv i forskningsprojekt inom omvärldsanalys och medieforskning.

Dagens science fiction, morgondagens verklighet?

Science fiction (SF) handlar om att fråga sig ”tänk om” – att spekulera kring framtiden och förutse konsekvenser av förändringar vi ser idag. Genom historien har SF-författare lyckats mer eller mindre väl att förutspå sin framtid utifrån dylika spekulationer. Men i processen har science fiction som genre lett till en mängd praktiskt tillämpbara metoder för att förstå de förändringar samhället står inför. Science fiction är en spegel av sin samtid, och därmed också sin nära förestående framtid. Vi tittar därför på några teman inom SF, och frågar oss på vilka sätt de kan förbereda oss inför framtiden. Utifrån detta ställer vi oss en enkel men central fråga: Vad kan företag och organisationer dra för konkret nytta av att läsa science fiction?
 • Rikard Molander

  Analytiker, Kairos Future

  Rikard Molander arbetar som analytiker på Kairos Future. Han har en kandidatexamen i matematik från Uppsala Universitet, där han även studerat kinesiska och beteendevetenskap. På Kairos Future har Rikards fokusämnen varit arbetsliv, utbildning och ungas värderingar i Sverige och internationellt.

Tekniktrender som formar vår värld - vilka är de och hur ska vi hitta dem i bruset?

Mats Lindgren presenterar ett antal stora tekniktrender som kan förväntas foma vår framtid. Varför är just dessa teknologier viktiga och hur ska man kunna identifiera trender som verkligen kommer kunna få stort genomslag när till och med konsultjättar som Gartner återkommande misslyckas med en stor del av sina hype cycle-prognoser?
 • Magnus Kempe

  Director Retail & Finance, Kairos Future

  Magnus är senior konsult och arbetar som Director of Retail & Finance på Kairos Future. Han arbetar främst för branscher inom konsument, media och den finansiella sektorn där han arbetat för ett flertal aktörer men även offentlig sektor, bygg, energi och telekom.

 • Mats Lindgren

  VD och grundare, Kairos Future

  Mats har lång erfarenhet som forskare och konsult inom strategi- och framtidsfrågor. Han har publicerat ett dussintal böcker och hållit flera tusen föreläsningar. Mats är disputerad i Business Administration med en avhandling om strategirelaterade framgångsfaktorer i turbulenta affärsmiljöer.

 • Göran Sundin

  Samordning av strategisk utveckling, Skatteverket

  Göran arbetar med utvecklingen av smarta tjänster på Skatteverket och har ansvaret för att träna Skatteverkets AI-medarbetare, Skatti. Han fokuserar på smarta bottjänster som sätter kunden i fokus.

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Jenny Radcliffe

  Jenny Radcliffe   Människohacker

  Jenny Radcliffe tar sig in i vilken byggnad som helst med hjälp av socialt ingenjörskap, människokännedom och konsten att förhandla och övertala. Läs mer

Din verktygslåda för omvärldsanalys och framtidsscenarier

Under denna interaktiva session introduceras deltagarna till metoder och verktyg för att förstå och analysera såväl samtid som framtid. Kairos Futures experter kommer introducera såväl traditionella metoder som nya digitala verktyg och det kommer ges möjlighet att testa själv. Under den senare delen kommer vi också att aktivera ett antal "prediction tournaments" där deltagarna bland annat kommer kunna tävla om biljetter till Internetdagarna 2040.
 • Johan Hammarlund

  Collaborative Foresight Advisor, Kairos Future

  Johan är rådgivare på Kairos Future med fokus på kollaborativ innovation och omvärldsanalys. Han har lång erfarenhet av att stödja och utveckla strateginära och datadrivet omvärldsarbete i olika typer av organisationer. Även aktiv i forskningsprojekt inom omvärldsanalys och medieforskning.

Fika

Framtidens beslutsfattare - vilka är de och vad vill de?

Morgondagens beslutsfattare kommer i hög utsträckning hämtas från den unga generation som ofta benämns generation Z, det vill säga personer födda mellan mitten på 90-talet till mitten av 00-talet. Här presenterar vi ny forskning om hur generation Z förhåller sig till andra generationer samt om olika subgrupper (eller tribes) som den kan delas upp i.
Kan dessa gruppers ideal och värderingar säga oss något om framtidens utveckling? Kommer de unga att behålla sina värderingar eller kan vi förvänta oss en utveckling där dessa förändras i takt med tidsandan, alternativt i takt med de ungas egna åldrande? Materialet kommer från Kairos Futures forskningsprojekt om generation Z som toppade listan över trendande evenemang under Almedalsveckan 2019.
 • Helene Olsson

  Director Global Industry Innovation, Kairos Future

  Heléne Olsson arbetar med innovation inom affärsmodeller och digitalisering med en hållbar framtid som mål. Heléne har gedigen erfarenhet som affärschef i internationella industri- och tjänsteföretag i Europa och Latinamerika. Men också som strategi och framtidskonsult, föreläsare och projektledare.

En vandring genom olika framtider tillsammans med Speculative Futures

Tillsammans med den svenska avdelningen av det internationella initiativet Speculative Futures guidar vi deltagarna genom en karta över ett framtida Sverige som visualiserar olika möjliga framtider. Dagens utvecklingstendenser inom såväl teknik som samhälle dras till sin spets och möjliga utfall konkretiseras från utopi till dystopi och hela spektrumet däremellan.
 • Daniel Peterson

  Expert Design Director at McKinsey & Company/Co-organizer of Speculative Futures in Stockholm

  Creative Director excited about creating digital experiences for physical products. Broad experience of user experience design for telecoms, automotive, healthcare and consumer electronics. Delivery of branded user experience for products and services for a global audience.

 • Martina Eriksson

  Interaction Designer - Above.se/Co-organizer of Speculative Futures in Stockholm

  Interaction Designer - Above.se/Co-organizer of Speculative Futures in Stockholm

 • Paul Lequay

  Product & Experience designer at Designit/Co-organizer of Speculative Futures in Stockholm

  Designer of experiences which embrace the societal issues emerging at the friction between new technologies, social interactions and sustainable challenges.

 • Trieuvy Luu

  Interaction Designer - Above.se/Co-organizer of Speculative Futures in Stockholm

  Interaction Designer at Above Agency, experienced in Human-centered design, tech and design strategy. Trieuvy Luu helps clients to create positive change for their products and services.

 • Fernanda Torre

  Visiting Teacher at the Stockholm School of Economics (SSE)/Co-organizer of Speculative Futures in Stockholm

  Fernanda Torre is a Visiting Teacher affiliated to the House of Innovation at the Stockholm School of Economics (SSE) and CEO of FT Innovation. Torre lectures in Innovation and Entrepreneurship in the SSE MBA program and Trendspotting and Future Forecasting.

Avrundning och slutdiskussion

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Cecilia MoSze Tham

  Cecilia MoSze Tham   Socialteknolog

  Cecilia MoSze Tham är biolog, designer, entrepenör och skapare som bygger innovativa mötesplatser för individer och organisationer. Läs mer

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn