Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 22 Nov
Engaging Privacy – Offentlig sektor

Personlig information kan leda till utvecklingen av nya produkter. På samma gång väcks frågor om hur den personliga integriteten respekteras. Detta handlar "Engaging Privacy" om. Bakom programmet står Engaging Privacy, ISOC-SE, OKSE, DFRI, och IIS.

Vad för information har din kommun om dig? Vad vet du om hur den informationen används och varifrån den kommer? Personlig information är en central del i myndigheternas kontakt med och kunskap om medborgare. Såväl kommunala myndigheter som kommunala företag, och såklart även landsting och nationella myndigheter, samlar en mängd olika data om medborgare. På så vis får vi förhoppningsvis bättre offentlig service, men det skapar också stora risker för vår personliga integritet.

Engaging Privacy-spåret syftar till att förstå hur offentlig sektor och medborgare ser på insamlingen av, hanteringen av och ansvaret för persondata. Utifrån detta vill vi föra ett samtal kring fördelar, nackdelar, hot och möjligheter, och tillsammans försöka skapa en bättre integritetsmiljö i svensk offentlig sektor. Vi inleder dagen med fyra talare som ger sina perspektiv på dilemmat, och därefter samlas vi i en gemensam workshop för att utveckla hållbara lösningar på relevanta problem kring personlig data.

Hashtagg: #engagingprivacy

Arrangörer: Engaging Privacy, ISOC-SE, OKSE, DFRI, och IIS.