Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 21 Nov
Fake news, filterbubblor och faktan som försvann Arrangörer Deeped Strandh & Sarah Larsson Bernhardt

De senaste åren har filterbubblor, åsiktskorridorer, fake news och informationskrigsföring debatterats flitigt. Vi har sett oändliga exempel på hur fakta förvanskats, alternativa förklaringsmodeller setts som vetenskap, och hur diskussionen snarare blivit mindre effektiv eftersom vi tenderar att hantera sanningen som ett vapen snarare än som en grundbult.

Sändningen från ”Fake news, filterbubblor och faktan som försvann” kan du se ovan den 21 november.

Vi kommer att ta tag i frågan genom att bjuda in personer som har hög kunskap om de olika delarna i temat. Forskare och personer med insikt i hur bubblor fungerar (eller inte), experter på propaganda och informationskrigsföring, debattörer som ställs inför val utifrån ett medieklimat där klick är viktigare är kunskap. Målet är insikter, kunskaper om det som sker – och avslutning med ett antal viktiga verktyg för att ta sig vidare.

Själva grunden ligger ju i en bredare take än bara media: och ser man på diskussionen är det inte bara media som är intresserade av det. Vi har hela diskussionen runt åsiktskorridor, runt filterbubblor etc. En vinkel som vi har tänkt ta är också att utifrån ett marknadsföringsperspektiv fundera hur filterbubblorna påverkar, om de påverkar osv. Generellt är det här också en viktig fråga för kommunikatörer som själva är mer och mer en del av innehållsproduktionen: hur ses man som en del av den, hur säkerställer man att man har verifierat innehåll i det man skickar ut samtidigt som man behöver arbeta snabbt och hitta rätt timing.

Hashtagg: #filterbubblor

Plats A4  Permalänk

Informationskriget Läs mer

 • Intro med Social by default.  Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh.
 • Fake news, ljugande presidenter och virala lögner. Anders Mildner.
 • Informationspåverkan – hur arbetar MSB. Dominik Swiecicki.

Talare

 • Deeped Strandh   Digital brand planner

  Digital planner och sociala medie-strateg på JMWGolin. Driver podcasten Social by default tillsammans med Sarah. Är fortfarande barnsligt förtjust i digitala saker och sociala medier. Läs mer

 • Sarah Larsson Bernhardt   Head of social på SKF

  Head of social på SKF, Corporate communication. Passionerad sociala mediernerd och en äkta nomofob. Är nyfiken på allt digitalt och älskar allt som kommunicerar. Har ett &-tecken intatuerat i nacken och ett RFID-chip i min vänstra hand. Driver podcasten Social by Default tillsammans med Deeped Niclas Strandh sedan tre år tillbaka. Och går under nic:et @sanasilb i alla sociala kanaler. Läs mer

 • Dominik Swiecicki   Senioranalytiker

  Dominik Swiecicki är senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fokuserar på psykologiskt försvar och metoder att möta informationspåverkan. Dominik har en bakgrund som journalist, underrättelseanalytiker och kommunikationsrådgivare. Läs mer

 • Anders Mildner   Concept & Content, Altitude Meetings

  Anders Mildner är en omtyckt föreläsare som har bevakat medier och internet under två decennier. Han driver bland annat README-konferensen, vars Bamse-projekt om källkritik på internet spreds över hela världen förra året. Läs mer

Plats A4  Permalänk

Filterbubblor och faktaresistens Läs mer

 • 6000 tweets i fel bubbla. Mats Henricsson.
 • Filterbubblors varande och ickevarande. Peter Dahlgren.

Plats A4  Permalänk

Media, politik och företag Läs mer

 • Social engineering – ett hot mot nätsäkerheten. Anne-Marie Eklund Lövinder.
 • Vad gör Facebook? Om arbetet vid val och mot falsk information. Janne Elvelid.

Talare

 • Anne-Marie Eklund-Löwinder   Säkerhetschef, IIS

  Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame. Hon är en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område. Läs mer

 • Janne Elvelid   Public Policy Manager, Facebook

  Janne jobbar med public policy för Facebook och kommer senast från EU-kommissionen i Bryssel där han jobbade med policy gällande digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och kompetensbehov. Han har jobbat för Näringsdepartementet i regeringens tidigare Digitaliseringskommission och med att minska uppgiftslämnarbördan för företag. Under många år drev han studien Svenskarna och internet för att analysera digitaliseringens påverkan på människors vardag.
  Läs mer

Plats BAR 5  Permalänk

Framtiden Läs mer

 • Om medias del i desinformationen. Ulrika Hedman.
 • Hur tar SVT ansvar i sociala medier? Frida Mörtsell
 • Allt om källkritik och att bli bäst på det. Helena Dal
 • Kan man mäta sanning och falskhet? Ann-Sofi Krol
 • Avslutning med Social by default

Talare

 • Ulrika Hedman   Doktorand

  Doktorand vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Studerar hur journalister använder sociala medier, professionellt och privat, och hur sociala medier-logiken påverkar journalisterna och journalistiken.
  Läs mer

 • Frida Mörtsell   Arbetsledare Publikdialog

  Arbetsledare på Publikdialog, det team på SVT Kommunikation som ansvarar för dialogen med publiken. Publikdialog besvarar frågor om SVT:s verksamhet, samlar in synpunkter och krishanterar i sociala medier och på mail. Publikdialog vill bygga relationen med publiken och skapa ett samtalsklimat där alla vågar delta i diskussionerna på alla plattformar.
  Läs mer

 • Helena Dal   Verksamhetschef

  Helena Dal är verksamhetschef på Statens medieråd med inriktning att ta fram och kommunicera material och verktyg kring fakta och förhållningssätt - för att stärka barn och unga i sin medieanvändning. Helena har en bakgrund som samhällsvetare, pedagog och chef inom marknad och pedagogik. Läs mer

 • Ann-Sofie Krol   CEO

  Annsi Krol är VD på byBrick Insight som hjälper företag att jobba insiktsdrivet. Annsi har en lång erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, IT och utveckling av analysverktyg och metoder. Hon sitter även i styrelsen för AMEC, International association for the measurement and evaluation of Communication. Läs mer