Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tisdag 21 Nov
Fake news, filterbubblor och faktan som försvann Arrangörer Deeped Strandh & Sarah Larsson Bernhardt

De senaste åren har filterbubblor, åsiktskorridorer, fake news och informationskrigsföring debatterats flitigt. Vi har sett oändliga exempel på hur fakta förvanskats, alternativa förklaringsmodeller setts som vetenskap, och hur diskussionen snarare blivit mindre effektiv eftersom vi tenderar att hantera sanningen som ett vapen snarare än som en grundbult.

Sändningen från ”Fake news, filterbubblor och faktan som försvann” kan du se ovan den 21 november.

Vi kommer att ta tag i frågan genom att bjuda in personer som har hög kunskap om de olika delarna i temat. Forskare och personer med insikt i hur bubblor fungerar (eller inte), experter på propaganda och informationskrigsföring, debattörer som ställs inför val utifrån ett medieklimat där klick är viktigare är kunskap. Målet är insikter, kunskaper om det som sker – och avslutning med ett antal viktiga verktyg för att ta sig vidare.

Själva grunden ligger ju i en bredare take än bara media: och ser man på diskussionen är det inte bara media som är intresserade av det. Vi har hela diskussionen runt åsiktskorridor, runt filterbubblor etc. En vinkel som vi har tänkt ta är också att utifrån ett marknadsföringsperspektiv fundera hur filterbubblorna påverkar, om de påverkar osv. Generellt är det här också en viktig fråga för kommunikatörer som själva är mer och mer en del av innehållsproduktionen: hur ses man som en del av den, hur säkerställer man att man har verifierat innehåll i det man skickar ut samtidigt som man behöver arbeta snabbt och hitta rätt timing.

Hashtagg: #filterbubblor

Plats A1 Språk Svenska Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Sue Gardner

  I år välkomnar vi Sue Gardner till Stockholm Waterfront. Hon är specialrådgivare till Wikimedia Foundation, den ideella organisation som driver Wikipedia. Mellan 2007 och 2014 var hon dess vd och hon har även utsetts av Forbes magazine till en av världens 100 mäktigaste kvinnor. Läs mer

 • Kentaro Toyama

  Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar. Läs mer

Plats A4  Permalänk

Informationskriget Läs mer

 • Intro med Social by default.  Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh.
 • Fake news, ljugande presidenter och virala lögner. Anders Mildner.
 • Informationspåverkan – hur arbetar MSB. Dominik Swiecicki.

Talare

 • Deeped Strandh   Digital brand planner

  Digital brand planner och sociala medie-guru. Arbetar som digital brand planner på JMWGolin. Föreläser och utbildar i sociala medier på Berghs. Andra halvan av dynamic duo #socialbydefault tillsammans med @sanasilb. Podcast: Social by default.

  Läs mer

 • Sarah Larsson Bernhardt   Digital PR & sociala mediestrateg

  Digital pr & sociala medie-guru. Arbetar som global social media business partner på SKF corporate communication. Föreläser o utbildar i sociala medier på Berghs. Ena halvan av dynamic duo #socialbydefault tillsammans med @deeped. Podcast: Social by default.
  Läs mer

 • Dominik Swiecicki   Senioranalytiker

  Dominik Swiecicki är senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fokuserar på psykologiskt försvar och metoder att möta informationspåverkan. Dominik har en bakgrund som journalist, underrättelseanalytiker och kommunikationsrådgivare. Läs mer

 • Anders Mildner   Concept & Content, Altitude Meetings

  Anders Mildner är en omtyckt föreläsare som har bevakat medier och internet under två decennier. Han driver bland annat README-konferensen, vars Bamse-projekt om källkritik på internet spreds över hela världen förra året. Läs mer

Plats A4  Permalänk

Filterbubblor och faktaresistens Läs mer

 • 6000 tweets i fel bubbla. Mats Henricsson.
 • Filterbubblors varande och ickevarande. Peter Dahlgren.

Plats A1 Språk English Permalänk

Keynote-session

Talare

 • Primavera de Filippi

  Primavera De Filippi är en internationellt erkänd auktoritet på rättsliga utmaningar och möjligheter med decentraliserade nätbaserade tekniska lösningar, med särskilt fokus på blockkedjeteknik som Bitcoin. Läs mer

Plats A4  Permalänk

Media, politik och företag Läs mer

 • Social engineering – ett hot mot nätsäkerheten. Anne-Marie Eklund Lövinder.
 • Vad gör Facebook? Om arbetet vid val och mot falsk information. Janne Elvelid.

Talare

 • Anne-Marie Eklund-Löwinder   Säkerhetschef, IIS

  Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på IIS. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame. Hon är en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område. Läs mer

 • Janne Elvelid   Public Policy Manager, Facebook

  Janne jobbar med public policy för Facebook och kommer senast från EU-kommissionen i Bryssel där han jobbade med policy gällande digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och kompetensbehov. Han har jobbat för Näringsdepartementet i regeringens tidigare Digitaliseringskommission och med att minska uppgiftslämnarbördan för företag. Under många år drev han studien Svenskarna och internet för att analysera digitaliseringens påverkan på människors vardag.
  Läs mer

Plats BAR 5  Permalänk

Framtiden Läs mer

 • Om medias del i desinformationen. Ulrika Hedman.
 • Hur tar SVT ansvar i sociala medier? Frida Mörtsell
 • Allt om källkritik och att bli bäst på det. Helena Dal
 • Kan man mäta sanning och falskhet? Ann-Sofi Krol
 • Avslutning med Social by default

Talare

 • Ulrika Hedman   Doktorand

  Doktorand vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Studerar hur journalister använder sociala medier, professionellt och privat, och hur sociala medier-logiken påverkar journalisterna och journalistiken.
  Läs mer

 • Frida Mörtsell   Arbetsledare Publikdialog

  Arbetsledare på Publikdialog, det team på SVT Kommunikation som ansvarar för dialogen med publiken. Publikdialog besvarar frågor om SVT:s verksamhet, samlar in synpunkter och krishanterar i sociala medier och på mail. Publikdialog vill bygga relationen med publiken och skapa ett samtalsklimat där alla vågar delta i diskussionerna på alla plattformar.
  Läs mer

 • Helena Dal   Verksamhetschef

  Helena Dal är verksamhetschef på Statens medieråd med inriktning att ta fram och kommunicera material och verktyg kring fakta och förhållningssätt - för att stärka barn och unga i sin medieanvändning. Helena har en bakgrund som samhällsvetare, pedagog och chef inom marknad och pedagogik. Läs mer

 • Ann-Sofie Krol   CEO

  Annsi Krol är VD på byBrick Insight som hjälper företag att jobba insiktsdrivet. Annsi har en lång erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, IT och utveckling av analysverktyg och metoder. Hon sitter även i styrelsen för AMEC, International association for the measurement and evaluation of Communication. Läs mer