Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 20 Nov
Finns det en framtid bortom storstäder och startups? Arrangör Hello Future

Hur når digitaliseringens möjligheter bortom storstäder och etablerade innovations-kluster? Under denna temadag lyfter vi frågeställningar och lösningar på hur offentlig förvaltning och traditionellt näringsliv var för sig - och tillsammans - kan få digital transformation att komma till stånd i sina regioner.

Vi befinner oss mitt i det paradigmskifte som drivs av digitaliseringen, en fjärde industriell revolution. I det här läget är det viktigt att företag och offentlig sektor i Sverige säkerställer att så många som möjligt hamnar på den vinnande sidan. Ett stort fokus ligger på att locka kunskap och kapital till storstädernas innovations- och startupkluster, men hur ser vi till att även traditionella företag och organisationer utanför storstadsregionerna kan dra nytta av möjligheterna?

Kan vi fortsätta i gamla hjulspår och effektivisera oss in i framtiden, eller vad är det egentligen som krävs under den transformationsprocess som väntar? Hur ska man arbeta för att successivt återta kontrollen över sin egen framtid?

Hashtagg: #digitalamojligheter

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C2 Språk Svenska Permalänk

Moderator(er)

 • Petter Hanberger   Digital Strateg

  Petter Hanberger jobbar med affärsutveckling och innovationsstrategi på Hello Future. Han är utbildad på Beckmans designhögskola och han har tidigare arbetat i ett antal startup-bolag runtom i världen. Bland annat var han med och startade upp MinFarm.se i Jämtland och har även jobbat på Common i Colorado och fintech-giganten TransferWise i London.
  Läs mer

Plats C2 Språk Svenska Permalänk

Den fjärde industriella revolutionen Läs mer

Fjärde industriella revolutionen, tredje vågen av internet och industri 4.0 är alla namn på en framtid som vi precis har öppnat dörren för. Fenomen såsom Internet of things, artificiell intelligens, tjänstifiering och digitala plattformar kommer att påverka hur människor, objekt, platser, företag och samhället förhåller sig till varandra. På vilket sätt är denna utveckling extra relevant för traditionell industri och offentlig sektor?

Talare

 • Leif Rehnström   VD, Hello Future

  Leif Rehnström är VD på digitala transformationsbyrån Hello Future som finns i Skellefteå och Stockholm. Han hjälper i sin vardag företag och organisationer att bygga upp digital kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid. Läs mer

Plats C2 Språk English Permalänk

Internet of Everything. But what is “everything?” Läs mer

Technological forecasts have long predicted that someday in the future everything will be smart and connected. And while ambient intelligence and ubiquitous computing are seemingly possible with innovations within neural networks, embedded sensors, and autonomous algorithms - what actually is everything? And what are the implications for consumers, businesses and stakeholders of everything being smart and connected?

Talare

 • Karey Helms   PhD Student in Human-computer Interaction

  Karey Helms is a PhD student at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm researching Smart Implicit Interactions. She has backgrounds in architecture and enterprise Internet of Things, which heavily influences her quest to mediate the digital and physical. Läs mer

Plats C2 Språk Svenska Permalänk

Hur behöver industrin arbeta för att bli del av den fjärde industriella revolutionen? Läs mer

11:35-12:00:
Digital Transformation i praktiken

Digitaliseringen förändrar människors livsstil, beteenden och behov och skapar helt nya spelregler på marknaden. Så hur kan man som etablerad organisation förhålla sig till, och praktiskt agera för att medvetet förändras i syfte att möta dessa möjligheter och utmaningar? Hur gör man i praktiken för att påbörja sin digitala transformation?

Talare: Kalle Jegers

12:00-12:30:
Det går inte att effektivisera sig in i framtiden

Svenska företag har arbetat med effektivisering under lång tid och blivit väldigt bra på det. Detta har även blivit fokus när digitaliseringen ska genomföras. Men hur kan vi bredda digitaliseringen till att omfatta innovation och skapa värdesystem istället för värdekedjor? För att hela Sverige klara konkurrensen med nya aktörer som drar nytta av digitala affärsmodeller krävs ett aktivt ledarskap i företag samt öppenhet och samverkan för att släppa in ny kompetens och tankesätt.

Talare: Johan Carlstedt.

Talare

 • Kalle Jegers   Ansvarig för designmetodik och användarforskning, Hello Future

  Kalle Jegers är filosofie doktor i informatik från Umeå Universitet och har tidigare forskat och undervisat inom interaktionsdesign och användarupplevelser. Sedan sex år tillbaka arbetar han på Hello Future som ansvarig för insikter och användarforskning.
  Läs mer

 • Johan Carlstedt   Senior projektledare, IVA

  Johan Carlstedt är huvudprojektledare för innovation och entreprenörsskap på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Läs mer

Plats C2 Språk Svenska Permalänk

Hur behöver offentlig sektor arbeta för att bli del av och stötta digitaliseringen av näringslivet? Läs mer

Hur kan man skapa synergier och samverkan på okonventionella sätt? Istället för att bara titta på och lära sig av de stora, hur kan mindre aktörer lära av varandra och våga testa helt nya angreppssätt för att på bästa sätt utnyttja digitaliseringens möjligheter?

14.00 – 14.25:
Hur förhåller sig Tillväxtverket till ”den tredje vågen av internet”?

Hur ser man sin roll i att stötta SME:er i deras förändringsresa som följer med den utvecklingen?

Talare: Gunilla Nordlöf

14.30–15.00:
Samverkan - en nyckelfaktor för glest befolkade regioner

Vad innebär samverkan i praktiken? Samverkan innebär att man med gemensamma viljor, förmågor, kompetenser och resurser löser gemensamma utmaningar och problem. Att lyckas med samverkan, både inom och mellan olika myndigheter, branscher och organisationer, är en nyckelfaktor för glest befolkade regioner. Men hur gör man? Vad krävs för att gå från samsyn till gemensamma lösningar, tjänster och organisationer?

 Talare: Magnus Rudehäll

Talare

 • Magnus Rudehäll   Digital strateg, Region Västerbotten

  Magnus Rudehäll är digital strateg och ansvarar för Region Västerbottens arbete med digitalisering. Med en bakgrund i universitetsvärlden har han samlat på sig mer än 25 års erfarenhet av arbete med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor på både nationell, regional och lokal nivå. Läs mer

 • Gunilla Nordlöf

  Gunilla Nordlöf är generaldirektör på Tillväxtverket och har tidigare tjänstgjort inom såväl näringslivet som inom offentliga verksamhet, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet. Läs mer

Fika

Plats C2  Permalänk

Spaningar från verkligheten: Ett 24 år gammalt hyvleri möter den digitala kunden Läs mer

Onlinesnickeriet lanserades våren 2017 och erbjuder kunder att själva skräddarsy sina trävaror på nätet och få dem hemlevererade. Efter att ha jobbat 7 år på sin fars hyvleri började Simon Ekstrand fundera över hur de ännu bättre skulle kunna dra nytta av företagets kunskap och maskinpark för att möta förändrade behov och förväntningar i en digital värld.

Talare

 • Simon Ekstrand   Grundare, Onlinesnickeriet

  Efter att ha jobbat 7 år på sin fars hyvleri började Simon Ekstrand fundera över hur de ännu bättre skulle kunna dra nytta av företagets kunskap och maskinpark för att möta förändrade behov och förväntningar i en digital värld. Onlinesnickeriet lanserades våren 2017 och erbjuder kunder att själva skräddarsy sina trävaror på nätet och få dem hemlevererade. Läs mer

Plats C2 Språk Svenska Permalänk

Spaningar från verkligheten: Vad krävs för att attrahera talang, kompetens, investeringar och nytänkande? Läs mer

Hur kan man addera nya värden samtidigt som styrkorna värnas?

Talare

 • Parisa Liljestrand   Kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna

  Parisa Liljestrand är kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun. Hon är utbildad lärare och har bland annat arbetat som rektor, senast på Vaxö skola i Vaxholm. Läs mer

Plats C2 Språk Svenska Permalänk

Spaningar från verkligheten: Lokalt näringsliv och ungdomar stärker varandra i en digital värld Läs mer

Eskilstuna har idag Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet på ca 17 %, samtidigt som resultaten på gymnasieskolan blir bättre år från år och ligger över snittet i Sverige. Parallellt med detta säger många arbetsgivare att de inte kan hitta den kompetens som de söker och därmed inte kan rekrytera till sina behov. Genom Eskilstunautmaningen har man försökt hitta nya sätt att angripa problemet och skapa nya plattformar, både fysiska och digitala, för ungdomar och lokal arbetsmarknad att stärka varandra.

Talare

Plats C2  Permalänk

Spaningar från verkligheten: Att skilja på effektivisering och innovation Läs mer

Tomas Lagerberg pratar om vikten av att skilja på digitalisering som ”linjär” utveckling och effektivisering, kontra ”icke-linjära” utforskande arbetssätt för innovation för att digitalt tjänstefiera en befintlig verksamhet eller hitta nya digitala affärsmodeller och erbjudanden.

Talare

 • Tomas Lagerberg   Avdelningsschef Corporate Research ABB

  Tomas Lagerberg är forskningschef och nybliven hedersdoktor vid Mälardalens högskola. Läs mer

Plats C2  Permalänk

Avslutande panelsamtal: Vägen framåt Läs mer

Hur behöver näringsliv och offentlig sektor samarbeta ur ett policyperspektiv för att ta tillvara på möjligheterna? Hur förhåller sig Tillväxtverket till “den tredje vågen av internet” och hur ser man sin roll i att stötta SME:er i deras förändringsresa som följer med den utvecklingen?

Moderator(er)

 • Petter Hanberger   Digital Strateg

  Petter Hanberger jobbar med affärsutveckling och innovationsstrategi på Hello Future. Han är utbildad på Beckmans designhögskola och han har tidigare arbetat i ett antal startup-bolag runtom i världen. Bland annat var han med och startade upp MinFarm.se i Jämtland och har även jobbat på Common i Colorado och fintech-giganten TransferWise i London.
  Läs mer

Panel

 • Gunilla Nordlöf

  Gunilla Nordlöf är generaldirektör på Tillväxtverket och har tidigare tjänstgjort inom såväl näringslivet som inom offentliga verksamhet, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet. Läs mer

 • Leif Rehnström   VD, Hello Future

  Leif Rehnström är VD på digitala transformationsbyrån Hello Future som finns i Skellefteå och Stockholm. Han hjälper i sin vardag företag och organisationer att bygga upp digital kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid. Läs mer

 • Magnus Rudehäll   Digital strateg, Region Västerbotten

  Magnus Rudehäll är digital strateg och ansvarar för Region Västerbottens arbete med digitalisering. Med en bakgrund i universitetsvärlden har han samlat på sig mer än 25 års erfarenhet av arbete med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor på både nationell, regional och lokal nivå. Läs mer