Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 20 Nov
Finns det en framtid bortom storstäder och startups?

Hur når digitaliseringens möjligheter bortom storstäder och etablerade innovations-kluster? Under denna temadag lyfter vi frågeställningar och lösningar på hur offentlig förvaltning och traditionellt näringsliv var för sig - och tillsammans - kan få digital transformation att komma till stånd i sina regioner.

Vi befinner oss mitt i det paradigmskifte som drivs av digitaliseringen, en fjärde industriell revolution. I det här läget är det viktigt att företag och offentlig sektor i Sverige säkerställer att så många som möjligt hamnar på den vinnande sidan. Ett stort fokus ligger på att locka kunskap och kapital till storstädernas innovations- och startupkluster, men hur ser vi till att även traditionella företag och organisationer utanför storstadsregionerna kan dra nytta av möjligheterna?

Kan vi fortsätta i gamla hjulspår och effektivisera oss in i framtiden, eller vad är det egentligen som krävs under den transformationsprocess som väntar? Hur ska man arbeta för att successivt återta kontrollen över sin egen framtid?

Hashtagg: #digitalamojligheter