Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 21 Nov
GDPR och företagens skyldigheter gentemot kunderna

EU:s nya dataskyddsförordning orsakar mycket huvudbry. Hur bör din organisation anpassa sig till de nya kraven innan GDPR ska börja tillämpas nästa år? Det diskuterar vi på Internetdagarna.

Sändningen från ”GDPR och företagens skyldigheter gentemot kunderna” kan du se ovan den 21 november.

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) är till för att skydda EU-medborgarnas integritet i en alltmer digital värld där företag är beroende av att samla in och lagra data om sina kunder för att hålla sig konkurrenskraftiga. GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Många lägger lika mycket tid på förberedelser för GDPR som när vi förberedde oss för millennieskiftet Y2K. Andra inte alls.

Företag samlar in och lagrar data om allt från kundernas köp till hur dom sover, vilka böcker dom läser och vad dom har för intressen. Detta görs oftast i all välmening, för att förbättra en produkt eller tjänst för kunden. Nya tekniker, såsom uppkopplade prylar (Internet of Things) och molnet börjar dock ställa saker på sin spets. Den ökade hotbilden mot företag i kombination med bristande säkerhet och dålig koll på den egna informationen har lett till att EU nu inför den största förstärkningen av medborgarnas integritet på 20 år.

Vi kommer att diskutera allt från äganderätt till personuppgifter, personuppgifter som betalningsmedel, etiska frågor, tekniska frågor, säkerhetsarkitektur och säker systemutveckling till hur man väger marknadsföring och skapandet av attraktiva tjänster mot hur man på bästa, mest etiska och respektfulla sätt beter sig mot sina kunder – privatpersonerna.

Hashtagg: #IND17GDPR

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C3 Språk Svenska Permalänk

Säkerhetskultur – behövs det? Läs mer

Lagstiftning är ju en sak, men vad kräver det av våra verksamheter, vårt säkerhetstänkande, vår utvecklingskultur? Kan man prata om säkerhetskultur?

10.30- 11.00
Säkerhetskultur – jämförelse mellan Norge och Sverige.
Kai Roer, CEO, CLTRe

11.00-11.25
Hur påverkar digitaliseringen och den tjänstebaserade ekonomin företagens affär och hur kommer GDPR in i bilden?
Martina Wallenberg, Styrelseledamot, Voltium Security

Moderator(er)

 • Isadora Hellegren   Projektledare Goto 10

  Isadora Hellegren leder utvecklingen av Goto 10, en öppen mötesplats för kunskapsutbyte och innovation vid Internetstiftelsen. Hon har en forskningsorienterad M.A. från McGill University och är engagerad i frågor om internetfrihet, kultur och styrning. Isadora är även invald styrelsemedlem i Global Internet Governance Academic Network (GigaNet). Isadora är en av årets konferencier på Internetdagarna. Läs mer

Talare

 • Kai Roer   CEO, CLTRe

  An engaging and award winning specialist on security behaviors and security culture, Kai Roer provide organizations around the world with advice on assessing, building and maintaining good security culture using the Security Culture Framework. Läs mer

 • Martina Wallenberg   Styrelseledamot

  Martina Wallenberg är styrelseledamot på Voltium Security och har en bakgrund inom bank- och finansvärlden. Hon arbetar idag som business developer och drivs av utmaningen att lyckas kombinera innovation med affärsvärde. Martina spenderar dagarna med att rörstrå hur nya tekniker och förändrade beteenden kommer att påverka framtidens marknader. Läs mer

Plats C3  Permalänk

Praktiska konsekvenser av GDPR för användare Läs mer

GDPR ställer delvis nya krav på företag och myndigheter inom ett flertal områden, däribland informationssäkerhet. Privatpersoner ska ges större inflytande och insyn. Men inns det situationer när medbestämmanderätt inte är tillräckligt för att garantera ett högt skydd? Vem äger våra personuppgifter, och spelar det egentligen någon roll?

11.30-12.30
Klart jag äger mig? Dataskydd och medbestämmande efter GDPR
Amelia Andersdotter, F.d EU-parlamentariker Piratpartiet (PP)

Moderator(er)

 • Isadora Hellegren   Projektledare Goto 10

  Isadora Hellegren leder utvecklingen av Goto 10, en öppen mötesplats för kunskapsutbyte och innovation vid Internetstiftelsen. Hon har en forskningsorienterad M.A. från McGill University och är engagerad i frågor om internetfrihet, kultur och styrning. Isadora är även invald styrelsemedlem i Global Internet Governance Academic Network (GigaNet). Isadora är en av årets konferencier på Internetdagarna. Läs mer

Talare

 • Amelia Andersdotter   F.d EU-parlamentariker Piratpartiet (PP)

  Amelia Andersdotter är sedan 2015 medgrundare av föreningen Dataskydd.net, som arbetar för starkare dataskydd i teknik och rätt för privatpersoner. Sedan 2017 arbetar hon med Article 19-gruppen för att granska inbyggt människorättsskydd i WiFi-standarder. Läs mer

Plats C3 Språk Svenska Permalänk

Praktiska konsekvenser av GDPR för företagen Läs mer

GDPR ställer delvis nya krav på företag och myndigheter inom ett flertal områden, däribland informationssäkerhet. Privatpersoner ska ges större inflytande och insyn. Vilka juridiska åtgärder behövs för att ta höjd för kraven på bland annat informationssäkerhet, incidenthantering och radering?

14.00-14.55
Hur påverkar de nya reglerna företagens dagliga verksamhet?
Lotta Wikman Öman, Advokat, Ahlford Advokatbyrå

Moderator(er)

 • Isadora Hellegren   Projektledare Goto 10

  Isadora Hellegren leder utvecklingen av Goto 10, en öppen mötesplats för kunskapsutbyte och innovation vid Internetstiftelsen. Hon har en forskningsorienterad M.A. från McGill University och är engagerad i frågor om internetfrihet, kultur och styrning. Isadora är även invald styrelsemedlem i Global Internet Governance Academic Network (GigaNet). Isadora är en av årets konferencier på Internetdagarna. Läs mer

Talare

 • Lotta Wikman Öman   Advokat

  Lotta Wikman Öman är advokat och partner på Ahlford Advokatbyrå AB i Uppsala Lotta är specialiserad på immaterialrätt och IT-rätt och föreläser regelbundet om olika aspekter på immateriella rättigheter. Under det senaste halvåret har hon lett workshops och hållit seminarier om GDPR för företag och kommuner. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C3 Språk Svenska Permalänk

Privacy as default – privacy by design Läs mer

Några av nyckelbegreppen i GDPR är "privacy as default" och "privacy by design". Dessa principer innebär att organisationer måste överväga dataintegritet i hela verksamheten när det gäller hur de samlar in, lagrar, bearbetar och inte minst gallrar data. Dataobjekt (det vill säga du och jag på icke-juridiska) måste klart och tydligt informeras på ett enkelt språk om vilka uppgifter som samlas in och hur de ska användas. Vi ska också informeras om rätten att få tillgång till, rätta till och radera data om oss i vilket skede som helst. Hur får vi våra system och digitala tjänster att uppfylla de nya kraven?

15.30-16.15
Kvalitet, säkerhet och vad vi kan lära oss av prins Hamlets död
Tony Meijer, CTO, Innovate security

16.15-17.00
Informationssäkerhet är vare sig mystiskt eller svårt – rapport från verkligheten
Siren Hofvander, MinDoktor

Moderator(er)

 • Isadora Hellegren   Projektledare Goto 10

  Isadora Hellegren leder utvecklingen av Goto 10, en öppen mötesplats för kunskapsutbyte och innovation vid Internetstiftelsen. Hon har en forskningsorienterad M.A. från McGill University och är engagerad i frågor om internetfrihet, kultur och styrning. Isadora är även invald styrelsemedlem i Global Internet Governance Academic Network (GigaNet). Isadora är en av årets konferencier på Internetdagarna. Läs mer

Talare

 • Tony Meijer   CTO

  Tony Meijer är en kvalitetsstrateg och entreprenör som arbetar med mindre firmor, andra entreprenörer och startups för att skapa fantastisk kvalité i deras mjukvara. Läs mer

 • Siren Hofvander   IT-säkerhetsmedarbetare

  Siren Hofvander är en IT-säkerhetsmedarbetare med ett brinnande intresse för att hålla användarna säkra – och göra säkerheten rolig och tillgänglig. Siren Hofvander jobbar till vardags som CSO för Min Doktor. Hon specialiserar sig på att bygga upp säkerhet i SLDC och är övertygad om att säkerhet är en uppgift för alla, inte bara hackereliten. Hon är också chef för IT-säkerhetsgruppen SecuriTea. Läs mer