Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 19 Nov
Informationssäkerhet för Vision e-hälsa 2025 LIVE Arrangör Internetstiftelsen

Regeringens mål om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter är ambitiöst. Den väcker inte minst frågan om HUR vård- och omsorgssektorn ska lösa utmaningen med att etablera en säker och effektiv digital infrastruktur.

Under årets Internetdagarna anordnar Sambi för första gången ett spår för att diskutera behov av en gemensam ändamålsenlig digital infrastruktur för vård- och omsorgssektorn i Sverige. Aktörer från sektorn kommer under dagen att diskutera frågor som ”hur åtkomst till känslig information ska hanteras? ”, ”vem ska se till att alla berörda parter har ett strukturerat säkerhetsarbete?”

Vi kommer även att diskutera hur infrastrukturen kan utformas, vem som ska ansvara för vad och hur samarbetet kan ske inom sektorn.

Är Sambis federativa infrastruktur och krav på säkerhetsarbete svaret eller krävs andra lösningar? Hur ser vägen framåt ut för en sektor som ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025?

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke   Minnesmästare

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Cathryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Vison och verklighet Läs mer

Vilka är utmaningarna i regeringens vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025? Och hur ska det gå till?

Moderator(er)

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Vision e-hälsa 2025 Läs mer

Samordningskansliet är ett gemensamt kansli för Socialdepartementet och SKL. Samordningskansliets uppgift är att vara en fristående och oberoende resurs och stöd för arbetet med och information om Vision e-hälsa 2025.

Talare

 • Karina Tellinger McNeil   Samordnare Vision e-hälsa 2025

  Karina Tellinger McNeil är samordnare inom samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 och har över 20 års erfarenhet av e-hälsa och digitalisering inom vård och omsorg. Läs mer

 • Malin Amnefelt   Samordnare Vision e-hälsa 2025

  Malin Amnefelt är samordnare inom samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 och har arbetat tidigare arbetat med digitala stöd för bättre läkemedelshantering. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Så arbetar eHälsomyndigheten med säkerhet och anslutning Läs mer

E-hälsa handlar om att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att möta dagens och morgondagens patienter. Detta ställer stora krav på ett strukturerat säkerhetsarbete. eHälsomyndigheten berättar om sin nya säkerhetslösning och vilka krav det ställer på anslutande parter.

Talare

 • Kristina Fridensköld   Chef för avdelningen Digitalisering, eHälsomyndigheten

  Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på eHälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster. Läs mer

 • Stephen Dorch   Säkerhetsskyddschef, eHälsomyndigheten

  Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på eHälsomyndighetens stab. Han leder myndighetens övergripande arbete med säkerhet och ansvarar för kravställning och uppföljning av myndighetens verksamhet liksom stöd, utbildning och omvärldsbevakning. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Inera Läs mer

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Inera har koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som hittills varit Sveriges samtliga landsting och regioner.

Talare

 • Petter Könberg   Avdelningschef IT, Inera

  Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Sveriges Apoteksförening Läs mer

Apoteken ingår i ett nationellt it-nätverk som hanterar känslig information om sina kunder som behöver vara tillgängligt för såväl vården som apoteken och patienterna själva.

Talare

 • Johan Wallér   VD Sveriges Apoteksförening

  Johan Wallér är VD för Sveriges Apoteksförening och representerar alla apotek i landet. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Internetstiftelsen Läs mer

Internetstiftelsen är federationsoperatör för federationen Sambi (Samverkan för behörighet och identitet) och var en av parterna när Sambi under våren 2012 etablerades tillsammans med eHälsomyndigheten (dåvarande Apotekens Service) och Inera (dåvarande CeHis).

Talare

 • Danny Aerts   Vd på IIS

  Danny Aerts är vd för Internetstiftelsen. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. När Danny Aerts 2006 tog över rodret på Internetstiftelsen lämnade han sin position som vd för internetportalen Spray. Han har tidigare arbetat på flera telekomföretag, som Unisource Mobile, Telia och PTT Telecom. Danny Aerts har examen från Utrechts universitet där han studerade ekonomisk geografi. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Goda exempel på samarbete för sektorns säkerhetsarbete Läs mer

För att en organisation ska bli medlem i Sambi behöver den tillitsgranskas. Sambi har utarbetat ett tillitsramverk som stöd för organisationen. Men vad innebär ett strukturerat säkerhetsarbete och hur omfattande måste det vara för att Sambi ska godkänna en tillitsgranskning? Region Västmanland har sedan en tid ett strukturerat säkerhetsarbete och Sambiombudet Svensk e-identitet har tagit fram mallar som guidar en anslutande organisation genom processen.

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Sambis tillitsarbete Läs mer

Om Sambis arbete och planer med att etablera ett gemensamt säkerhetsarbete för sektorn avseende identiteter och behörighetsstyrande attribut.

Talare

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell   Forsknings- och utvecklingschef, IIS

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Sambiombud Läs mer

Sambiombudets uppgift är att förenkla Användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis Tillitsramverk.

Talare

 • Jörgen Hellgren   VD/CEO, Svensk e-identitet

  Jörgen Hellgren är grundare, Vd/CEO och affärsutvecklare för Svensk e-identitet AB. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Panel

 • Malin Amnefelt   Samordnare Vision e-hälsa 2025

  Malin Amnefelt är samordnare inom samordningskansliet för Vision e-hälsa 2025 och har arbetat tidigare arbetat med digitala stöd för bättre läkemedelshantering. Läs mer

 • Johan Wallér   VD Sveriges Apoteksförening

  Johan Wallér är VD för Sveriges Apoteksförening och representerar alla apotek i landet. Läs mer

 • Petter Könberg   Avdelningschef IT, Inera

  Läs mer

 • Jörgen Hellgren   VD/CEO, Svensk e-identitet

  Jörgen Hellgren är grundare, Vd/CEO och affärsutvecklare för Svensk e-identitet AB. Läs mer

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell   Forsknings- och utvecklingschef, IIS

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur går vi vidare? Läs mer

I november 2019 måste alla aktörer inom vård och omsorg, som behöver åtkomst till eHälsomyndighetens e-tjänster, bli medlemmar i Sambi. Hur kan man underlätta på bästa sätt? Går det att samverka inom regioner och vilken erfarenhet finns inom sektorn?

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Omvärld, utmaningar och praktiskt arbete Läs mer

Hur tänker vi kring identitet och åtkomst i ett samverkansperspektiv med gemensamma nationella och regionala system, behov av stöd och sammanhållning av frågan? Hur ska vi förhålla oss till nationella aktörers tjänster och krav, ta tillvara och utveckla befintliga lösningar och strukturer men samtidigt anpassa till nytt?

Talare

 • linn-waller

  Linn Wallér   Funktionsledare GITS, Västra Götaland

  Linn Wallér jobbar med att förvalta och utveckla samverkan i Västra Götaland mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. För detta ändamål har funktionen GITS etablerats och denna leder hon idag. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur går vården och industrin vidare? Läs mer

Vi befinner oss i ett teknikskifte och vården står inför stora utmaningar där trycket hela tiden ökar. Industrin och vården är beroende av varandra och måste bli bättre på att jobba tillsammans. Samtidigt kommer det nya politiska direktiv som förändrar förutsättningarna för både industrin och vården.

Talare

 • Niclas Hugosson   Affärsutvecklingschef, Evimeria

  Niclas Hugosson är representant för 50gruppen, som består av cirka 50 företag inom e-hälsa & omsorg. Läs mer

Plats C1, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Paneldiskussion Läs mer

Efter en dag med många frågeställningar finns behov av att dagen sammanfattas. En panel diskuterar under ledning av Eva Sartorius, moderator för dagen.

Panel

 • Kristina Fridensköld   Chef för avdelningen Digitalisering, eHälsomyndigheten

  Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på eHälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster. Läs mer

 • Stephen Dorch   Säkerhetsskyddschef, eHälsomyndigheten

  Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på eHälsomyndighetens stab. Han leder myndighetens övergripande arbete med säkerhet och ansvarar för kravställning och uppföljning av myndighetens verksamhet liksom stöd, utbildning och omvärldsbevakning. Läs mer

 • linn-waller

  Linn Wallér   Funktionsledare GITS, Västra Götaland

  Linn Wallér jobbar med att förvalta och utveckla samverkan i Västra Götaland mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. För detta ändamål har funktionen GITS etablerats och denna leder hon idag. Läs mer

 • Niclas Hugosson   Affärsutvecklingschef, Evimeria

  Niclas Hugosson är representant för 50gruppen, som består av cirka 50 företag inom e-hälsa & omsorg. Läs mer

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell   Forsknings- och utvecklingschef, IIS

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

Mingel