Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

21 november 2017:

Kan vi lagstifta oss bort från näthatet?

Lagstiftaren har reagerat och lagt ett lagförslag som åtgärdar de största bristerna. Regeringen har presenterat en handlingsplan. Myndigheter har mobilserat. Under samma period har hoten och de allvarliga kränkningarna på Internet inte minskat. Tvärtom. Det demokratiska priset blir allt tydligare. Tidningsredaktioner hotas. Politiker lämnar sina positioner. Opinionsbildare skräms till tystnad. Och nästa år är det riksdagsval.

I seminarieserien kommer intressanta paneldeltagare från näringsliv, politik, föreningar och skola att debattera och diskutera internetföretagens ansvar för miljön på internet, höra utsatta prata om kampen mot näthatarna samt se hur framtidens lagstiftning ser ut.

Vad säger egentligen Facebook om sitt eget ansvar för den otrygghet vissa upplever på Internet? Ni får möjlighet att höra berättelserna direkt från människorna som har tagit kampen mot hatarna och höra dem berätta om sina erfarenheter från media, politik och dataspel – och deras kamp på sociala medier och i domstol. V

i lyfter också blicken och tittat på vad framtiden har att erbjuda både EU-rättsligt och i svensk rätt för att besvara frågan; varför gör inte lagstiftaren något? Kom och lyssna och var med och i denna nystart av näthatsdebatten.

Hashtagg: #nathat