Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Köp nu med rabatt!

Tisdag 21 Nov
Nystart i näthatsdebatten Arrangör Institutet för Juridik och Internet (IJI)

Få frågor har diskuterats så mycket under senare tid som näthat - och det har givit reaktioner. "Nystart i näthatsdebatten" ställer frågan: Vad gör vi nu?

Lagstiftaren har reagerat och lagt ett lagförslag som åtgärdar de största bristerna. Regeringen har presenterat en handlingsplan. Myndigheter har mobilserat. Under samma period har hoten och de allvarliga kränkningarna på Internet inte minskat. Tvärtom. Det demokratiska priset blir allt tydligare. Tidningsredaktioner hotas. Politiker lämnar sina positioner. Opinionsbildare skräms till tystnad. Och nästa år är det riksdagsval.

I seminarieserien kommer intressanta paneldeltagare från näringsliv, politik, föreningar och skola att debattera och diskutera internetföretagens ansvar för miljön på Internet, höra utsatta prata om kampen mot näthatarna samt se hur framtidens lagstiftning ser ut. Vad säger egentligen Facebook om sitt eget ansvar för den otrygghet vissa upplever på Internet? Ni får möjlighet att höra berättelserna direkt från människorna som har tagit kampen mot hatarna och höra dem berätta om sina erfarenheter från media, politik och dataspel – och deras kamp på sociala medier och i domstol. Vi lyfter också blicken och tittat på vad framtiden har att erbjuda både EU-rättsligt och i svensk rätt för att besvara frågan; varför gör inte lagstiftaren något? Kom och lyssna och var med och i denna nystart av näthatsdebatten!

I seminarieserien kommer intressanta paneldeltagare från näringsliv, politik, föreningar och skola att debattera och diskutera internetföretagens ansvar för miljön på Internet, höra utsatta prata om kampen mot näthatarna samt se hur framtidens lagstiftning ser ut. Vad säger egentligen Facebook om sitt eget ansvar för den otrygghet vissa upplever på Internet? Ni får möjlighet att höra berättelserna direkt från människorna som har tagit kampen mot hatarna och höra dem berätta om sina erfarenheter från media, politik och dataspel – och deras kamp på sociala medier och i domstol. Vi lyfter också blicken och tittat på vad framtiden har att erbjuda både EU-rättsligt och i svensk rätt för att besvara frågan; varför gör inte lagstiftaren något? Kom och lyssna och var med och i denna nystart av näthatsdebatten!

Hashtagg: #nathat

Plats A1 Språk Svenska Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Sue Gardner

  I år välkomnar vi Sue Gardner till Stockholm Waterfront. Hon är specialrådgivare till Wikimedia Foundation, den ideella organisation som driver Wikipedia. Mellan 2007 och 2014 var hon dess vd och hon har även utsetts av Forbes magazine till en av världens 100 mäktigaste kvinnor. Läs mer

 • Kentaro Toyama

  Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C3  Permalänk

Tillsammans mot näthatet! Läs mer

I ett samhälle där digital kommunikation utgör en av våra främst kommunsvägar så vänds lätt blickarna mot de stora internetföretagen. Vi får under detta seminarium möjlighet att diskutera framtiden med representanter från bl.a. Facebookoch Google för att se vad de har för planer och deras syn på sin roll i att bidra till ett bättre klimat. Vi har redan sett gemensamma initiativ från bl.a. Facebook, Google och Microsoft genom en frivillig code of conduct kring hantering av hot och kränkingar. Vi följer i seminariet upp hur samarbetet har gått efter överenskommelsen och får en bild av vilka juridiska krav som ställs. Men då lagen alltid har sina begränsningar så kommer vi också att diskutera framtidens tekniska lösningar, självreglering och samarbetsmöjligheter. I den gemensamma krampen för att stoppa kränkingarna är ingen aktör för stor eller för liten, alla behöver vara med och samverka för att nå en verklig förändring. Ta tillfället att diskutera nya sätt att stoppa näthatet.

Talare

 • Cecilia Djurberg   Redaktör, Sveriges Radio

  Kulturjournalist och teaterkritiker. Teatervetare. Är anställd på Sveriges Radio, som redaktör för Medieormen. Recenserar dans i Kulturnytt i Sveriges Radio P1 och har tidigare jobbat som reporter och webbredaktör på Kulturnytt och som redaktionssekreterare och kritiker på teaternättidningen Nummer.se. Läs mer

 • Janne Elvelid   Public Policy Manager

  Janne jobbar med public policy för Facebook och kommer senast från EU-kommissionen i Bryssel där han jobbade med policy gällande digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och kompetensbehov. Han har jobbat för Näringsdepartementet i regeringens tidigare Digitaliseringskommission och med att minska uppgiftslämnarbördan för företag. Under många år drev han studien Svenskarna och internet för att analysera digitaliseringens påverkan på människors vardag.
  Läs mer

 • Erik Janzon   Tidigare sekreterare i Integritetskommittén, numera enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen

  Erik är jurist med lång erfarenhet av dataskyddsfrågor. Under de senaste tre åren har han varit utredningssekreterare i Integritetskommittén. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i juni: Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52). Erik var tidigare tillsynschef på Datainspektionen med ansvar för bland annat kommunal sektor och hälso- och sjukvård. Han arbetar nu som enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen. Läs mer

Plats C3  Permalänk

Näthat och EU Läs mer

Om det europeiska skyddet mot näthat och den kommande dataskyddsförordningen. Just nu jobbar företag i alla branscher för den största förändringen på integritetsområdet på åratal. Den nya dataskyddsförordningen kommer ställa högre krav på alla aktörer som hanterar personuppgifter för att de ska göra detta på ett korrekt sätt. En av de största skillnaderna som kommer med GDPR:s ikraftträdande är att det kan stå företagen riktigt dyrt att bryta mot lagen vid hantering av personuppgifter. Se representanter från akademin, näringslivet och politiken diskutera hur EU genom bland annat GDPR kan stävja näthat och om detta kan lösa problemet!

Moderator(er)

 • Ängla Eklund   Associate Advokatfirman Delphi

  Ängla Eklund jobbar som IT-jurist på Advokatfirman Delphi i Stockholm. Hon har även under flera år drivit organisationen Institutet för Juridik och Internet som är en ideell expertorganisation som arbetar med internetrelaterade integritetsfrågor. Läs mer

Talare

 • Erik Janzon   Tidigare sekreterare i Integritetskommittén, numera enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen

  Erik är jurist med lång erfarenhet av dataskyddsfrågor. Under de senaste tre åren har han varit utredningssekreterare i Integritetskommittén. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i juni: Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52). Erik var tidigare tillsynschef på Datainspektionen med ansvar för bland annat kommunal sektor och hälso- och sjukvård. Han arbetar nu som enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen. Läs mer

Plats A1 Språk English Permalänk

Keynote-session

Talare

 • Primavera de Filippi

  Primavera De Filippi är en internationellt erkänd auktoritet på rättsliga utmaningar och möjligheter med decentraliserade nätbaserade tekniska lösningar, med särskilt fokus på blockkedjeteknik som Bitcoin. Läs mer

Plats C3  Permalänk

På andra sidan skärmen Läs mer

I detta block får vi höra journalister, politiker och andra som på något sätt kommit i kontakt med näthat berätta sin historia. Ni kommer att få perspektiv från den långa rättsprocess vissa av talarna gått igenom och hur de orkade ta strid mot näthatarna. Kom och lyssna på rösterna från de som sitter på andra sidan skärmen! Seminariet avslutas med att panelen besvarar frågor från moderator och åhörare.

Moderator(er)

 • Ängla Eklund   Associate Advokatfirman Delphi

  Ängla Eklund jobbar som IT-jurist på Advokatfirman Delphi i Stockholm. Hon har även under flera år drivit organisationen Institutet för Juridik och Internet som är en ideell expertorganisation som arbetar med internetrelaterade integritetsfrågor. Läs mer

Talare

 • Alexander Hallberg   Förbundsordförande Sverok - Spelhobbyförbundet

  Alexander tillhör generationen som växte upp med sociala medier och det digitala har varit med honom i hela hans liv. Som ordförande för Sverok arbetar han dagligen med ungas tillvaro på internet och digital organisering. Läs mer

 • Irena Pozar   chefredaktör veckorevyn.com och social media manager, Bonnier Magazines & Brands

  Irena Pozar är chefredaktör på veckorevyn.com och har i flera år varit drabbad av nätrelaterat hot och hat. I en över två år lång rättprocess har Irena tillsammans med Juridikinsitutet drivit ett fall som nu hamnat hos JK. Irena Pozar är också ansvarig på sociala medier på Bonnier Magazines & Brands och har stor insyn i hur näthat påverkar och drabbar andra, inte minst journalister. Läs mer

 • Rossana Dinamarca   Riksdagsledamot för Vänsterpartiet

  Rossana är riksdagsledamot sen drygt 15 år och har suttit i kultur- och utbildningsutskottet. Rossana är också Vänsterpartiets feministiska talesperson. Hon har varit i två rättegångar mot hatare, dels mot en person som genom sms och telefonsamtal hotat och ofredat henne och en annan person som hotat henne på sociala medier. I båda fallen har det blivit fällande domar. Läs mer

 • Jonas Söderlund   Kurator på Bris stödenhet

  Jonas Söderlund har jobbat med barn och unga inom ramen för socialt arbete sedan 2003 varav dom senaste fyra åren som kurator på Bris stödverksamhet för barn och unga. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats C3   Permalänk

Varför gör lagstiftaren inget? Läs mer

Om lagen, dess begränsningar och den lagreform som står för dörren. Det här seminariet kommer att fokusera på lagändringarna som inte kommer en dag för sent. Regeringen har nyss presenterat propositionen för de lagändringar som härrör från utredningen Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) som ska säkra en tryggare tillvaro på internet och en svensk lagstiftning som skyddar integriteten hos sina medborgare. I seminariet besvarar vi vad de nya ändringarna innebär, och om det är tillräckligt.

Moderator(er)

 • Mårten Schultz   Professor i civilrätt, Stockholms universitet

  Mårten Schultz är professor i civilrätt, och arbetar som forskare och lärare vid Stockholms universitet. Han utsågs till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet, samma år. Han är även ordförande och grundare av organisationen Institutet för Juridik och Internet, en expertorganisation som driver frågor om digitala integritetsfrågor.
  Läs mer

Talare

 • Kersti Forsberg

  Kersti har varit journalist i hela sitt liv, främst inom dagspress. Sedan 1,5 år tillbaka jobbar hon som verksamhetschef för Medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet vars uppdrag är att stärka fri, oberoende och professionell journalistik i Sverige och globalt. Läs mer