Resiliens i ett digitalt och uppkopplat samhälle - Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Stellar Capacity, 24 november 2020:

Resiliens i ett digitalt och uppkopplat samhälle

Resiliens har under det senaste året uppmärksammats som en av de viktigaste underbyggande faktorerna i vårt digitala samhälle. I detta spår undersöker vi hur mer resilienta samhällen kan formas och genererar även idéer för att förebygga oväntade systemchocker.

Covid-19 har visat att vårt samhälle kan påverkas kraftigt av störningar och chockartade händelseförlopp. Resiliensbegreppet har till följd av detta snabbt blivit aktuellt internationellt, och industrin börjar etablera roller som “Chief Resilience Officer”. Att bygga upp en långsiktig motståndskraft blir viktigt inför både framtida pandemier och andra kriser som klimatförändringar.

För detta krävs ett medvetet ledarskap och framtidsplanering. Seminariets fokus är att öka förståelsen för hur vi som medborgare och ledare kan rusta oss för att möta morgondagen, och skapa utrymme för kreativt samarbete som kan bidra till att samhället blir mer resilient framöver.

Målet med dagen är både att förmedla existerande kunskap och att tillsammans med deltagarna bygga upp en förståelse för hur resiliensen i samhället kan utvecklas. Genom interaktivitet, kreativa övningar och kunskap i framkant tar vi oss an en av vår tids viktigaste områden!

Stellar Capacity som håller i seminariet är ett av Europas främsta utbildningsbolag inom digitalisering och ledarskap. Med uppdrag för svenska regeringen, World Economic Forum och Europeiska kommissionen har dagens seminarieledare, Claudia Olsson, varit med och format strategier och visioner för tillväxt och utveckling både inom näringslivet och offentlig verksamhet.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Renée DiResta

  Renée DiResta   Desinformationsexpert

  DiResta är en av världens ledande auktoriteter på digital propaganda, informationskrig och spridningen av vilseledande och skadliga narrativ på sociala nätverk. Läs mer

 • Claudia Olsson

  Founder & CEO Stellar Capacity, Young Global Leader World Economic Forum
  Claudia Olsson är VD för utbildningsbolaget Stellar Capacity, specialiserat på digitala färdigheter och ledarskap. Claudia har utsetts till en av världens främsta unga ledare av World Economic Forum. Hon ingick i Europeiska Kommissionens högnivågrupp som skrev visionen för Europas industri 2030 och författade framtidsscenariot Sverige 2030 för Digitaliseringskommissionen. Claudia är även fakultet vid Singularity University och har utsetts till David Rockefeller Fellow vid Trilateral Commission.
 • Claudia Olsson

  Founder & CEO Stellar Capacity, Young Global Leader World Economic Forum
  Claudia Olsson är VD för utbildningsbolaget Stellar Capacity, specialiserat på digitala färdigheter och ledarskap. Claudia har utsetts till en av världens främsta unga ledare av World Economic Forum. Hon ingick i Europeiska Kommissionens högnivågrupp som skrev visionen för Europas industri 2030 och författade framtidsscenariot Sverige 2030 för Digitaliseringskommissionen. Claudia är även fakultet vid Singularity University och har utsetts till David Rockefeller Fellow vid Trilateral Commission.
 • Peng Wu

  Research Manager, Stellar Capacity
  Peng is a research manager at Stellar Capacity focusing on the impact of technology growth and digital transformation on society, economy, and politics. He has a background in urban planning specializing in geoanalysis and social sustainability, working with projects related to housing and transport. Prior to his transition to Stockholm from New York City, he worked for a decade in the maritime industry, gaining deep knowledge in logistics, safety management, and international trade patterns.

 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Payal Arora

  Payal Arora   Digital antropolog

  Arora undersöker skärningspunkten mellan design, teknik och global kultur, och använder sina examen för att studera digitaliseringen hos världens fattigaste. Läs mer