.FILE

23-24 november 2020

Arrangeras av Sambi, 25 november 2019:

Samverkan för utveckling inom vård och omsorg

Rum C1, plan 2 Live-stream

Det digitala ekosystemet inom vård och omsorg är komplext och i behov av gemensamma lösningar. Vilka säkerhetskrav bör ställas inom sektorn?

Frågan om hur vård- och omsorgssektorn ska lösa utmaningen med en säker och effektiv digital infrastruktur är fortfarande aktuell. Varför har vi ännu inte löst problemet med flera olika inloggningar till system som kan stjäla timmar av en läkares arbetstid? Är det digitala ekosystemet för komplext så att säkerhetskraven inte når alla berörda system? Och vem tar ansvaret för att sektorn faktiskt lever upp till en rimlig tillitsnivå?

Det finns en rad initiativ som vart och ett bidrar till att vård- och omsorgssektorns gemensamma lösningar ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Var med under en dag och diskutera problembild och vilka säkerhetskrav som bör ställas inom sektorn och av vem.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • danah boyd

  danah boyd   Sociala medier-expert

  danah boyd är expert på nätbaserad ungdomskultur och hur vi använder sociala medier, hon forskar i skärningspunkten mellan teknik, samhälle och politik. Läs mer

Fika

Introduktion av dagen

Moderator Per Mosseby välkomnar och introducerar dagen.

 • Per Mosseby

  Föreläsare och rådgivare

  Med bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges Kommuner och Landsting, ger Per rådgivning och föreläsningar om hur digitaliseringen förbättrar samhället utifrån perspektiv som är viktiga för den offentliga sektorn och näringslivet. Läs mer

Problembilden

Det tar upp till en timme att logga in i alla system under en arbetsdag. Samtidigt vet vi att det är ett lösbart problem. Varför har vi inte lyckats lösa det ännu?

 • Uffe Hylin

  Överläkare och universitetslektor, Södersjukhuset samt Karolinska Institutet

  Uffe är 58 år, är hobbymusiker och fyrabarnsfar, jobbar som överläkare (ortoped) och universitetslektor på Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Utbildar läkarstudenter i ortopedisk kirurgi och behandlar patienter som brutit armar och ben. Slåss med bångstyriga datorprogram dagligen.

Panelsamtal om problembilden

Deltagare från bland annat Cerner och Region Stockholm samtalar om problembilden och hur det går att lösa Uffes dagliga utmaningar i inloggningskaoset.

 • Carolina Wallenius

  Vd, Cerner

  Carolina Wallenius tillträdde rollen som vd för Cerner Sverige i februari 2019. Hon har tidigare drivit betydande utvecklings- och förbättringsstrategier inom Region Stockholm. Carolina har dessutom arbetat med att införa ett värdedrivet och patientcentrerat arbetssätt inom primärvården.

 • Daniel Forslund

  Bitr. Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm

  Daniel Forslund är biträdande regionråd för Liberalerna och ordförande för Innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm med ansvar att leda regionens arbete med digitalisering, innovation och life science. Han är även ordförande i SKL:s Beredning för digitalisering.

 • Sara Lei

  Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset

  Sara Lei är läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare för Cambio Healthcare Systems. Hon är även styrelseledamot för Doktor.se och Ortivus. Sara har dessutom ett engagemang för innovationsprojekt inom Region Stockholm.

Sektorns ekosystem 2025

Nu satsar man på nya behörighetslösningar från Ineras sida. Hur ser det offentliga Sverige att ekosystemet för anslutningar till gemensamma lösningar ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

 • Dan Bergvall

  Chef för avdelningen Infrastruktur, Inera

  Dan Bergvall arbetar som chef för avdelningen Infrastruktur på Inera. Han leder bland annat arbetet med utveckling och förvaltning av Ineras Infrastrukturtjänster och har ansvar för driften av hela Ineras tjänsteportfölj.

 • Eva Sartorius

  Federationer Internetstiftelsen

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Läs mer

 • Johan Henrikson

  Vd, Verisec

  Johan Henrikson är vd och medgrundare till IT-säkerhetsbolaget Verisec AB. I nästan två decennier har han varit engagerad i storskaliga digitala identitetslösningar för bank, företag och regering runt om i världen. Han är en av skaparna av e-legitimationen Freja eID.

 • Kristina Fridensköld

  Chef för avdelningen Digitalisering, E-hälsomyndigheten

  Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på E-hälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster. Läs mer

 • Stefan Carlson

  CTO, Stockholm stad

  Stefan Carlson är CTO i Stockholms stad med ansvar för bl. a stadens verksamhetsprocessoberoende IT-plattformar och IT-infrastruktur. Stefan har 20 års erfarenhet av ledarskap inom offentlig sektor med fokus på IT och digitalisering, ofta med ena benet inom området regional och nationell samverkan.

Tekniskt ramverk för sektorns ekosystem

Hur kan federativa lösningar lösa inloggningseländet och behovet av fax och liknande bekymmer som läkare och annan personal inom offentlig sektor idag är drabbade av? Är en gemensam kravställning på de digitala lösningar för att få med säkerhetsfunktionerna från början en nyckel och kan standarder inom IT-säkerhetsområdet hjälpa oss?

 • Eva Sartorius

  Federationer Internetstiftelsen

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Läs mer

 • Manne Andersson

  Rådgivare och arkitekt, E-hälsomyndigheten

  Manne Andersson är senior rådgivare och arkitekt på E-hälsomyndigheten. Han har lång erfarenhet av arkitektur, infrastruktur, interoperabilitet och standardisering inom vård och omsorg på nationell och internationell nivå.

 • Per Mützell

  Lösningsarkitekt Arkitektur och regelverk, Personuppgiftstjänst, Säkerhetstjänster, Inera

  Per Mützell är en senior lösningsarkitekt med mångårig erfarenhet av att utforma och bygga nationell och regional IT-infrastruktur, primärt med fokus på säkerhetslösningar och att skapa nytta i Hälso- och sjukvården. Läs mer

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • David Rowan

  David Rowan   Teknologiguru

  David Rowan har varit chefredaktör för den brittiska upplagan av teknikmagasinet Wired, och är expert på tekniktrender och företagsinnovation. Läs mer

Sektorns säkerhetsarbete

Vilka är E-hälsomyndighetens krav på säkerhet för sektorn?

 • Kristina Fridensköld

  Chef för avdelningen Digitalisering, E-hälsomyndigheten

  Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på E-hälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster. Läs mer

 • Stephen Dorch

  Säkerhetsskyddschef, E-hälsomyndigheten

  Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på E-hälsomyndighetens stab. Läs mer

Panelsamtal om sektorns säkerhetsarbete

 • Malin Domeij

  Projektledare och rådgivare, Inera

  Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter.

 • Roger Fagerud

  Strateg Digital Identitet, DIGG

  Roger Fagerud är strateg inom området Digital identitet på Myndigheten för digital förvaltning.
  Han har arbetat med digitaliseringsfrågor inom en rad områden men har de senaste 5 åren fokuserat särskilt på elektroniska underskrifter, e-legitimering och eIDAS

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell

  Forsknings- och utvecklingschef, Internetstiftelsen

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för Internetstiftelsen och arbetar med identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

Fika

Vägval

Region Skåne har upphandlat och inför ett nytt journalsystem och Apoteket arbetar med sin informationssäkerhet och blir medlemmar i identitetsfederationen Sambi. GITS aktuella fokus rör frågor kopplat till samverkan för att möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen för den enskilde invånarens bästa. I Västra Götaland finns en gemensam utgivningsorganisation för SITHS etablerad och arbete pågår nu med att se över identitet och behörighet i stort i samverkan. Här ses även ev möjliga kopplingar till SAMBI över.

 • Lena Kjerrman

  Tillförordnad chef för Region Skånes Produkt- & Designteam

  Lenas bakgrund är inom IT & Telecom där hon har arbetat med utveckling av produkter och tjänster. Lenas erfarenheter från den privata sektorn präglar Region Skånes eHälsosatsning, där invånarna är en självklar del i ett gemensamt arbete för att på dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

 • Peter Lilius

  Säkerhetschef, Apoteket AB

  Peter har arbetat med säkerhet hela sitt yrkesliv. Han startade i säkerhetsbranschen för att fortsätta som polis i 10 år bl.a på Sthlmspolisens utvecklingsenhet. Därefter med riskhantering på Kammarkollegiet. Peter är sedan 2000 säkerhetschef på Apoteket AB där informationssäkerhet ingår i ansvaret.

 • Tanja Evertsson

  Projektledare, Apoteket AB

  Tanja Evertsson är projektledare med mer än 20 års erfarenhet av komplexa projekt inom ett flertal branscher och företag. Hon har lett SAMBI-projektet på Apoteket sedan början av 2018. Tanja brinner for att “stycka elefanten”, alltså omvandla stora förändringar till en mängd begripliga delmål.

 • John Petersson

  IncubIT/projektledare GITS

  John är idag konsult för GITS och leder projektet Identitet och behörighet i federation Västra Götaland. Projektet skall ta fram förutsättningar att arbeta med identitet och behörighet som egen kapabilitet utanför system, där varje användarorganisation skall hantera detta genom samverkan och tillit.

Framtiden för samverkan

Den här panelen sammanfattar dagen och diskuterar vad sektorn har för utmaningar. Kommer sektorn att lösa detta i ett gemensamt arbete eller är det upp till var och en av regionerna att hitta sin egen lösning?

 • Danny Aerts

  Vd, Internetstiftelsen

  Danny Aerts är vd för Internetstiftelsen. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Läs mer

 • Jörgen Hellgren

  Affärsutvecklingsansvarig, Svensk e-identitet

  Jörgen Hellgren är grundare och affärsutvecklingsansvarig för Svensk e-identitet AB. Läs mer

 • Lena Kjerrman

  Tillförordnad chef för Region Skånes Produkt- & Designteam

  Lenas bakgrund är inom IT & Telecom där hon har arbetat med utveckling av produkter och tjänster. Lenas erfarenheter från den privata sektorn präglar Region Skånes eHälsosatsning, där invånarna är en självklar del i ett gemensamt arbete för att på dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

 • Patrik Sundström

  Programansvarig för eHälsa, SKL

  Patrik Sundström är jurist med många års erfarenhet av ehälsa. Han har arbetat med policyutveckling på nationell nivå under 15 år och sedan 2014 ansvarar han för digital hälsa på SKL.

 • Sofie Zetterström

  Vice vd, Inera

  Sofie Zetterström är vice vd för Inera, där hon har arbetat sedan starten för tjugo år sedan. Hon har bland annat drivit fram utvecklingen av konceptet 1177 Vårdguiden och arbetat för att patienterna ska få tillgång till sin egen journal.

 • John Petersson

  IncubIT/projektledare GITS

  John är idag konsult för GITS och leder projektet Identitet och behörighet i federation Västra Götaland. Projektet skall ta fram förutsättningar att arbeta med identitet och behörighet som egen kapabilitet utanför system, där varje användarorganisation skall hantera detta genom samverkan och tillit.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Max Schrems

  Max Schrems   Integritetsaktivist

  Max Schrems har utmanat nätjätten Facebook och ifrågasatt deras insamling av data från sina användare bland annat genom initiativ som "None of Your Business". Läs mer

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn