Köp nu – 1000 kr/dag

Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Köp nu – 1000 kr/dag

Samverkan för utveckling inom vård och omsorg

Arrangeras av Sambi, 25 november 2019

Det digitala ekosystemet inom vård och omsorg är komplext och i behov av gemensamma lösningar. Vilka säkerhetskrav bör ställas inom sektorn?

Frågan om hur vård- och omsorgssektorn ska lösa utmaningen med en säker och effektiv digital infrastruktur är fortfarande aktuell. Varför har vi ännu inte löst problemet med flera olika inloggningar till system som kan stjäla timmar av en läkares arbetstid? Är det digitala ekosystemet för komplext så att säkerhetskraven inte når alla berörda system? Och vem tar ansvaret för att sektorn faktiskt lever upp till en rimlig tillitsnivå?

Det finns en rad initiativ som vart och ett bidrar till att vård- och omsorgssektorns gemensamma lösningar ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Var med under en dag och diskutera problembild och vilka säkerhetskrav som bör ställas inom sektorn och av vem.

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • danah boyd

  danah boyd   Sociala medier-expert

  danah boyd är expert på nätbaserad ungdomskultur och hur vi använder sociala medier, hon forskar i skärningspunkten mellan teknik, samhälle och politik. Läs mer

Fika

Intro

Moderator Per Mosseby välkomnar och introducerar dagen.

 • Per Mosseby

  Föreläsare och rådgivare

  Med bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges Kommuner och Landsting, ger Per rådgivning och föreläsningar om hur digitaliseringen förbättrar samhället utifrån perspektiv som är viktiga för den offentliga sektorn och näringslivet. Läs mer

Problembilden

Det tar upp till en timme att logga in i alla system under en arbetsdag. Samtidigt vet vi att det är ett lösbart problem. Varför har vi inte lyckats lösa det ännu?

Ramverk för sektorns ekosystem

Hur kan federativa lösningar lösa inloggningseländet och behovet av fax och liknande bekymmer som läkare och annan personal inom offentlig sektor idag är drabbade av?

Är en gemensam kravställning på de digitala lösningar för att få med säkerhetsfunktionerna från början en nyckel? Kan standarder inom IT-säkerhetsområdet hjälpa oss?

 • Eva Sartorius

  Federationer Internetstiftelsen

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Läs mer

 • Per Mützell

  Lösningsarkitekt Arkitektur och regelverk, Personuppgiftstjänst, Säkerhetstjänster, Inera

  Per Mützell är en senior lösningsarkitekt med mångårig erfarenhet av att utforma och bygga nationell och regional IT-infrastruktur, primärt med fokus på säkerhetslösningar och att skapa nytta i Hälso- och sjukvården. Läs mer

Svenska ekosystemet

Nu satsar man på nya behöringshetslösningar från Ineras sida hur ser offentliga Sverige att ekosystemet för anslutningar till gemensamma lösningar ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?

Lunch

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • David Rowan

  David Rowan   Teknologiguru

  David Rowan har varit chefredaktör för den brittiska upplagan av teknikmagasinet Wired, och är expert på tekniktrender och företagsinnovation. Läs mer

Sektorns säkerhetsarbete

Vilka är eHälsomyndighetens krav på säkerhet för sektorn?

 • Stephen Dorch

  Säkerhetsskyddschef, eHälsomyndigheten

  Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på eHälsomyndighetens stab. Läs mer

Fika

Regionernas vägval

Framtiden för samverkan

Den här panelen sammanfattar dagen och diskuterar vad sektorn har för utmaningar. Kommer sektorn att lösa detta i ett gemensamt arbete eller är det upp till var och en av regionerna att hitta sin egen lösning?

A1 Språk engelska

Keynote-sessions

 • Max Schrems

  Max Schrems   Integritetsaktivist

  Max Schrems har utmanat nätjätten Facebook och ifrågasatt deras insamling av data från sina användare bland annat genom initiativ som "None of Your Business". Läs mer