Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 19 Nov
Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE Arrangörer Internetstiftelsen & Kristina Alexanderson

1 juli 2018 infördes en reviderad läroplan med tydligt mål om att skolan ska ge elever adekvat digital kompetens. Men vad är det eleverna lär sig om de har digital kompetens? Hur använder eleverna sin digitala kompetens på fritiden?

Här hittar du presentationerna från dagen.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke   Minnesmästare

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Cathryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Skolans digitalisering – vilka kunskaper ska eleverna få? Läs mer

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, inleder med att visa på vad adekvat digital kompetens är och kan vara, samt vilka utmaningar som skolan står inför i och med digitaliseringen.

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Programmering i grundskolan – hur då? Läs mer

Måns Jonasson, digital strateg och lektionsförfattare på Digitala lektioner, Internetstiftelsen, pratar om syftet med att lära sig programmering och de kunskaper som elever får genom att förstå programmering.

Talare

 • Måns Jonasson   Digital strateg, Internetstiftelsen

  Måns Jonasson är digital strateg på Internetstiftelsen. Han är också initiativtagare till Barnhack som sker i Internetstiftelsens regi. Måns är en av årets konferencier på Internetdagarna. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Vad lär sig eleverna genom att programmera? Erfarenheter kring att arbeta med programmering från finska skolan Läs mer

Programmering och datalogiskt lärande skrevs in i den finska läroplanen 2014. Linda Manilla, forskare från Åbo, har arbetat med att stärka lärares och elevers kunskaper i programmering. Hon kommer att presentera de kunskaper och erfarenheter som hon sett från den finska skolan.

Talare

 • Linda Manilla   Projektledare och konsult

  Linda kommer från Finland och jobbar som projektledare och konsult. Hon forskar inom datavetenskapens didaktik och arbetar med flera projekt relaterade till programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens i grundskolan.
  Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Mer än bara koda – Vad kan eleverna lära sig av en programmerare? Läs mer

Lisa Söderlund från den ideella föreningen Kodcentrum skildrar erfarenheter från deras volonärdrivna kodstugor där barn och programmerare möts och utforskar digitalt skapande och programmering tillsammans. Vad händer i mötena mellan barn och programmerare? Vad lär sig barnen? Vad kan den digitaliserade skolan lära sig av en programmerare?

Talare

 • Lisa Söderlund   Projektledare

  Lisa Söderlund arbetar som projektledare för pedagogik och skola, Kodcentrum Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Kan digitaliseringen vara ett verktyg för att göra skolan betydelsefull i utsatta områden? Läs mer

Mark Smith, forskare och lärare på KTH, driver projektet Meet Inicio där man utgår från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper?

Talare

 • Mark Smith   Forskare KTH

  Mark Smith är forskare och lärare på KTH. Är aktiv och driver den ideella organisationen Inicio, vars syfte är att utgå från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk English Permalänk

Finns det någon digital kompetens? Läs mer

I debatten kring skolans uppdrag att lära ut digital kompetens förekommer röster som påstår att digital kompetens inte en generisk kunskap. I den här panel närmare vi oss frågan om Vad digital kompetens är? Om det endast är en expertkunskap.

Moderator(er)

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Panel

 • Ed Cooke   Minnesmästare

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Lisa Söderlund   Projektledare

  Lisa Söderlund arbetar som projektledare för pedagogik och skola, Kodcentrum Läs mer

 • Linda Manilla   Projektledare och konsult

  Linda kommer från Finland och jobbar som projektledare och konsult. Hon forskar inom datavetenskapens didaktik och arbetar med flera projekt relaterade till programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens i grundskolan.
  Läs mer

 • Mark Smith   Forskare KTH

  Mark Smith är forskare och lärare på KTH. Är aktiv och driver den ideella organisationen Inicio, vars syfte är att utgå från digitalt skapande för att utveckla kunskaper och nätverk i utsatta områden. Kanske handlar digital kompetens om att stärka medborgarkunskaper. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Hur ser elevernas användning av internet ut? Läs mer

Kristina Alexanderson presenterar Internetstiftelsens årliga rapport om Skolbarnens användning av internet. Skolbarnen och internet 2018 är en rapport som bygger på statistik från IIS årliga undersökning Svenskarna och internet. Syftet med rapporten är att presentera hur barn som går i skolan använder internet både i skolan – och på fritiden.

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Vems röst hörs och vems hörs inte? En fråga om kritik och agentskap Läs mer

När vem som helst kan skapa och sprida vad som helst online, blir relationen mellan kunskaper om hur man deltar i digitala literacypraktiker, och de röster som hörs, allt starkare. Ett kritiskt textarbete i skolan handlar därför inte bara om att förhålla sig kritisk till text. I ett demokratiskt samhälle behövs också ett agentskap, så att fler röster kan höras och existerande perspektiv kan utmanas och förändras.

Talare

 • Lisa Molin   doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT

  Lisa Molin är doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och fil.lic. lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborg. Lisa Molin har en bakgrund som lärare i grundskolas äldre åldrar och hennes forskningsintresse handlar om kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Källkritik i grundskolan Läs mer

Olof Sundin från Lunds universitet presenterar sin och Hanna Carlssons forskningsrapport "Sök- och källkritik i grundskolan".

Talare

 • Olof Sundin   Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet

  Olof Sundin professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är Olof biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Har tillsammans med Hanna Carlsson skrivit forskningsrapporten Sök- och källkritik i grundskolan som Internetstiftelsen finansierat. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Källkritik i skolan – får eleverna tillräcklig och moderniserad undervisning? Läs mer

I ett demokratiskt samhälle ska alla ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. För att fatta sådana beslut behövs förmågan att söka och värdera information. Här har skolan en mycket viktig roll, särskilt ämnena svenska och samhällskunskap. Eleverna är ofta intresserade av digitala medier och hur de kan förhålla sig kritiska till den omfattande information dessa medier erbjuder. Men hänger skolan med?

Under 2018 granskar Skolinspektionen kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. Tidigare studier har visat att det finns brister i undervisningen. Bland annat får inte eleverna utveckla sin förmåga att bedöma och dra slutsatser av sökresultat.

Roger Thuring från Skolinspektionen kommer att berätta om resultaten från granskningen och om goda och mindre goda exempel från de 30 skolor som besöktes. Skolinspektionens granskning presenteras i oktober.

Talare

 • Roger Thuring

  Roger Thuring är projektledare och utredare på Skolinspektionen och arbetar där med tematiska kvalitetsgranskningar. Han har lång erfarenhet från skolans värld där han arbetat både som lärare i samhällsorienterande ämnen och svenska i årskurserna 6-9 och som projekt- och utvecklingsledare på huvudmannanivå. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Elevers källkritiska förmåga Läs mer

Thomas Nygren kommer att presentera den senaste forskningen om hur trovärdig och vinklad information sprids till tiotusen unga svenskar en vanlig dag och veckan före valet. Ny forskning om tusentals ungas och vuxnas (o)förmåga att kritiskt granska digitala nyheter kommer också att presenteras, samt hur olika typer av undervisning kan hjälpa elever att genomskåda propaganda och manipulationer på nätet.

Talare

 • Thomas Nygren   docent Uppsala universitet

  Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Han har arbetat som lärare i 15 år i ungdomsskolan och komvux. Läs mer

Plats A2, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Mingel