Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE

1 juli 2018 infördes en reviderad läroplan med tydligt mål om att skolan ska ge elever adekvat digital kompetens. Men vad är det eleverna lär sig om de har digital kompetens? Hur använder eleverna sin digitala kompetens på fritiden?