Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Köp nu med rabatt!

Tisdag 21 Nov
Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet Arrangör IIS

En väl fungerande digital infrastruktur är förutsättningen för Vision 2020 för skolans digitalisering. Vi behöver samordning och standarder för en effektiv digitalisering av skolan.

Välkommen till en dag med centrala aktörer där vi även får ta del av goda exempel från skolhuvudmän. Viktiga frågor som förändringstakt och samordning står i fokus. Spåret för dig som är intresserad av utvecklingen inom skolans digitalisering, oavsett om du jobbar inom verksamheten eller på IT-sidan.

Hashtagg: #skolfed

Plats A1 Språk Svenska Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Sue Gardner

  I år välkomnar vi Sue Gardner till Stockholm Waterfront. Hon är specialrådgivare till Wikimedia Foundation, den ideella organisation som driver Wikipedia. Mellan 2007 och 2014 var hon dess vd och hon har även utsetts av Forbes magazine till en av världens 100 mäktigaste kvinnor. Läs mer

 • Kentaro Toyama

  Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2  Permalänk

Vision 2020 för skolans digitalisering Läs mer

Var befinner vi oss i visionen och hur ser vägen ut framåt?

Goda exempel, det här är framgångsfaktorerna!

Programmet kompletteras löpande.

Moderator(er)

 • Marie Spetz

  Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om. Läs mer

Talare

 • Peter Karlberg   Undervisningsråd, Skolverket

  Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

  Läs mer

Plats A2  Permalänk

Skolans digitalisering i praktiken Läs mer

Hur blir det verkstad av regeringens digitaliseringsstrategi - Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Vad krävs för att skapa en fungerande infrastruktur för skolans digitalisering?

Programmet kompletteras löpande.

Talare

Plats A1 Språk English Permalänk

Keynote-session

Talare

 • Primavera de Filippi

  Primavera De Filippi är en internationellt erkänd auktoritet på rättsliga utmaningar och möjligheter med decentraliserade nätbaserade tekniska lösningar, med särskilt fokus på blockkedjeteknik som Bitcoin. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Från vision till verklighet Läs mer

Hur ser verkligheten ut idag och hur jobbar man strategiskt för att förverkliga visionen?
Flera olika organisationer berättar om sina satsningar och planer.

Programmet kompletteras löpande.

Moderator(er)

 • Marie Spetz

  Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om. Läs mer

Talare

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell   Forsknings- och utvecklingschef, IIS

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

Plats A2 Språk Svenska Permalänk

Effektiv upphandling Läs mer

Upphandling för digital skola beskrivs ofta som ett farthinder snarare än som den språngbräda det kan och ska vara. En språngbräda som ger verksamheten fart och energi att nå den utveckling och de effektmål som verksamheten strävar mot att förverkliga.

Talare

 • Kristina Björn   Utbildningskonsult och processledare

  Kristina Björn är legitimerad lärare och har arbetat heltid med ledarskap, lärande, digitalisering och upphandling ur skolans verksamhetsperspektiv sedan 2002. Hon är också författare till boken ”Digital skola - Upphandling för utveckling” (Gleerups förlag, 2017).
  Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2  Permalänk

Panelsamtal: Effektiv upphandling Läs mer

Hur åstadkommer man en upphandling som är både funktionell och ekonomiskt fördelaktig? Hur ser en framgångsrik upphandlingsprocess ut? Vad är viktigt att som köpare och leverantör tänka på? Hur kan skolan och leverantörerna arbeta för att skapa affärer som ger kvalitet och utveckling?

Moderator(er)

 • Marie Spetz

  Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om. Läs mer

Panel

Plats A2  Permalänk

Konkreta verktyg och initiativ Läs mer

 • Skolschema SS12000 - ny standard från SIS
 • Administration av elever och grupper i läromedel - resultat från POC (Proof Of Concept)-grupp
 • Bästa praxis för en svensk elevlegitimation

Programmet kompletteras löpande.

Talare