Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 21 Nov
Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet

En väl fungerande digital infrastruktur är förutsättningen för Vision 2020 för skolans digitalisering. Vi behöver samordning och standarder för en effektiv digitalisering av skolan.

Livesändning från dagen kommer du kunna se här ovan.

Välkommen till en dag med centrala aktörer där vi även får ta del av goda exempel från skolhuvudmän. Viktiga frågor som förändringstakt och samordning står i fokus. Spåret för dig som är intresserad av utvecklingen inom skolans digitalisering, oavsett om du jobbar inom verksamheten eller på IT-sidan.

Moderator för dagen är Marie Spetz, projektledare vid Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad.

Hashtagg: #skolfed

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2  Permalänk

Vision för skolans digitalisering Läs mer

Var befinner vi oss i visionen och hur ser vägen ut framåt?

Goda exempel, det här är framgångsfaktorerna!

 

Moderator(er)

 • Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i över 20 år. Hon driver idag eget företag och arbetar bl.a. som projektledare, utvecklingskonsult och hälsocoach. Läs mer

Talare

 • Peter Karlberg   Undervisningsråd, Skolverket

  Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

  Läs mer

 • Rickard Vinde   VD Svenska Läromedel

  Rickard Vinde är VD i Svenska Läromedel och arbetar för att lärare och elever ska få tillgång till lärarhandledningar och läromedel i alla ämnen. Han har i flera år sett digitala läromedel som särskilt viktiga och engagerat sig i frågor om inloggning och standard för data. Läs mer

 • Tony McCarrick   Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

  Tony McCarrick är pedagog i toppen. Han har arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete. Läs mer

 • Carl Heath   Utbildningsdirektör RISE

  Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE - Research Institutes of Sweden och ansvarig för RISE Professional Education samt den tillämpade forskningen kopplad till digitalisering och lärande. Läs mer

Panel

 • Jonas Linde   IT- och produktionschef, Liber

  Jonas arbetar som ansvarig för IT och produktion på Liber och har en lång bakgrund inom IT. Som ansvarig för integrationen av Libers läromedel i svenska skolor har han drivit ett antal projekt som alla har ett antal gemensamma problemområden; brist på standarder, dålig förståelse för skillnaden mellan inköp av tryckta och digitala läromedel och bristande kompetens. Läs mer

 • Ingrid Martens   Verksamhetsspecialist, Nova Software

  Ingrid Martens är verksamhetsspecialist på Nova Software och har lång erfarenhet av digitalisering inom skolan. Hon har tidigare arbetat som gymnasielektor och schemaläggare. Hon har även varit ansvarig chef för användarstöd på Nova Software. Inom rollen som verksamhetsspecialist deltar Ingrid vid utveckling av IT-stöd för bland annat schemaläggning och närvarohantering. Hon har även medverkat under framtagandet av standarden SS12000 för informationsutbyte inom skolan. Läs mer

 • Fredrika Ling   Product Manager, Tieto Education

  Fredrika är Product Manager för Tieto’s lösningar inom skola och utbildning och har lång erfarenhet av digitalisering samt djup verksamhetskompetens inom området. Fredrika har tidigare arbetat såväl som IT pedagog som införare av IT stöd i Stockholm Stad. Hon arbetar idag för att driva ett holistiskt perspektiv av digitaliseringen med fokus på att nå rätt effekter i verksamheten och med rätt förutsättningar på plats. Hon ser innovation och användarupplevelse som viktiga komponenter för att nå potentialen av digitaliseringen i skolan. Läs mer

 • Oliver Lundgren   Styrelsemedlem, Swedish Edtech Industry

  Oliver Lundgren är en av grundarna till och styrelsemedlem i branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Swedish Edtech Industry verkar för den svenska skolans digitalisering genom skapa ett kraftsamlande nätverk för landets edtechaktörer. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Administration av elever och grupper i läromedel Läs mer

 • Skolschema SS12000 - ny standard från SIS
 • Administration av elever och grupper i läromedel - resultat från POC (Proof Of Concept)-grupp

 

Talare

 • Robert Sundin   Tjänsteägare, IIS

  Robert Sundin arbetar på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) med IIS operatörstjänst för identitets- och behörighetsfederationer. Han är tjänsteansvarig för Sambis operatörstjänst. Läs mer

 • Christian Alfredsson   IT-arkitekt, Alingsås kommun

  Christian Alfredsson är IT-arkitekten som jobbar med att stötta verksamheten i Alingsås kommun och håller samtidigt ihop tekniklösningar, standard och struktur. Brinner för vackra lösningar med stor nytta. Christian har bakgrund som systemtekniker inom Alingsås kommun och är certifierad IT-arkitekt Master och CITA-F sedan några år tillbaka. Läs mer

 • Palle Girgensohn   Ping Pong

  Palle arbetar till vardags med PING PONG, en virtuell lärmiljö och ett stödsystem för utbildningsorganisationer. Han har också aktivt deltagit i arbetet kring Skolfederation. Läs mer

Panel

 • Marcus Ander   Konceptansvarig digitala läromedel, Gleerups

  Marcus Ander är konceptansvarig för Gleerups digitala läromedel. I sitt arbete med digitala läromedel tar Marcus tillvara erfarenheter och synpunkter från alla de lärare och elever som dagligen använder läromedlen, och omsätter det till konkret design och utveckling. Läs mer

 • Bengt Wällstedt   It-samordnare, Ängelholms kommun

  Bengt Wällstedt är IT-samordnare med förflutet som lärare i Ängelholms kommun. Han arbetar speciellt med att utveckla identitetshantering, integrationer och federationer för att skapa förutsättningar för skolans digitalisering. Bengt Wällstedt är även engagerad i Skolfederation med information och utbildning till medlemmarna. Läs mer

 • Weikko Aejmelaeus   Systemarkitekt, Natur & Kultur

  Weikko är systemarkitekt på Natur & Kultur och har arbetat med att implementera Scim och SS12000 i POC-gruppen. Läs mer

 • Patrick Rundin   Tekniskt Ansvarig, Studi

  Patrick Rundin leder och utvecklar teknikstrategi och genomförande på det flerspråkiga läromedlet Studi.se. Erfaren från flera integrationer och tät kontakt med kommuner, elever och lärare brinner han för enkelhet och användbarhet. Studi deltar därför aktivt i arbetet med att automatisera elevadministration och han ser det som en avgörande hörnsten för att digitala läromedel ska bli en naturlig del av undervisningen. Läs mer

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2 Språk Svenska Permalänk

Effektiv upphandling Läs mer

Upphandling för digital skola beskrivs ofta som ett farthinder snarare än som den språngbräda det kan och ska vara. En språngbräda som ger verksamheten fart och energi att nå den utveckling och de effektmål som verksamheten strävar mot att förverkliga.

Talare

 • Kristina Björn   Utbildningskonsult och processledare

  Kristina Björn är legitimerad lärare och har arbetat heltid med ledarskap, lärande, digitalisering och upphandling ur skolans verksamhetsperspektiv sedan 2002. Hon är också författare till boken ”Digital skola - Upphandling för utveckling” (Gleerups förlag, 2017).
  Läs mer

Plats A2  Permalänk

Bästa praxis för en svensk elevlegitimation Läs mer

Moderator(er)

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell   Forsknings- och utvecklingschef, IIS

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

Talare

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

 • Fredrik Wellner   Tjänsteansvarig identitetshantering, Södertälje kommun

  Fredrik Wellner är tjänsteansvarig identitetshantering vid Södertälje kommun och ansvarar för bland annat identitetshantering vid IT-enheten i Södertälje kommun och sitter i Skolfederations referensgrupp. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Från vision till verklighet Läs mer

Hur ser verkligheten ut idag och hur jobbar man strategiskt för att förverkliga visionen?
Flera olika organisationer berättar om sina satsningar och planer.

 

Panel

 • Stig Andersson   Samordnare, SPSM

  Stig Andersson arbetar som samordnare för digital läromedelsutveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han har erfarenhet av konsultativt arbete mot förlag för att läromedel ska vara användbara på ett likvärdigt sätt oberoende av elevernas funktionsförmåga. Han har dessutom medverkat i flera nätverk kring digitala läromedel. Läs mer

 • Per Pennegård   IKT-utvecklare, Lärande och familj Ängelholm

  Per Pennegård arbetar som skol- och IKT-utvecklare för Lärande och Familj vid Ängelholms kommun. Tillsammans med förvaltningschef, skolledare och IKT-pedagoger, IT-avdelningar har Per sedan 2006 arbetat med en gemensam strategi för att utveckla digitaliseringen i skolan. Processen startade med en tydlig IT-plan där införande av lärplattform från förskola till vuxenutbildningen var första steget. Visionen är att med en gemensam ingång via engelholm.se ska elever och personal komma åt all adekvat information, resurser, tjänster och program.
  Läs mer

 • Thomas Höjvall   Verksamhetsutvecklare, inriktning IKT-användning, Åre kommun

  Thomas Höjvall arbetar som verksamhetsutvecklare med inriktning mot IKT-användning på Barn och Utbildningskontoret i Åre kommun. Thomas har en bakgrund som lärare på grundskola och gymnasium med ämnesbakgrund Sh, Hi, Ps. Han har lång erfarenhet av arbete med IT i skolan och samarbete mellan kommuner i Jämtlands län kring skol-IT-frågor. Bland annat genom KK-stiftelse projekt i Jämtland och som ITiS-ansvarig i kommunen.
  Läs mer

 • Anders Störby   Utvecklare IT och lärande, Falkenbergs kommun

  Anders Störby arbetar som utvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun. Med sin 15-åriga lärarerfarenhet och 15 år med skolans digitalisering, i en pionjärkommun inom En-till-En, har han samlat på sig en bred kompetens och stor erfarenhet. Han arbetar i dag centralt med strategiska digitaliseringsfrågor med ett brett fokus på både de mjuka och hårda frågorna som digitala verktyg, digitala tjänster/system, kompetensutveckling, infrastruktur, upphandling etcetera. Läs mer

 • Johanna Karlén   Projektledare, SKL

  Johanna Karlén arbetar som projektledare på Sveriges kommuner och landsting (SKL) där hon fokuserar på skolans digitalisering. Hon är involverad i såväl konkreta verktyg (LIKA-verktyget) som i förändringsledningsarbete, vägledningar och olika stöd för att öka beställarkompetensen. Johanna har en bakgrund som lärare och IKT-samordnare. Läs mer