Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

21 november 2016:

Svenskt Federationsforum

Representanter för Swamid, eduroam, Sambi, Skolfederation samt Svensk e-legitimation berättar om respektive federations statusläge, utmaningar, möjligheter och planer. Centrala ämnen som app-hantering, OpenID Connect, SAML2.0, eIDAS och identity proofing finns också på programmet. Samverkan och diskussioner är naturliga inslag.

Hashtagg: #svefed16

Presentationer från dagen finns här: