Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 20 Nov
Trusting Innovation / Innovating Trust Arrangör Vinnova

Tillit är den valuta som vi köper vår innovativa framtid med. Men vad är tillit värt idag egentligen? Och vad blir växelkursen imorgon? Vinnovas spår på Internetdagarna kommer att fokusera på det ömsesidiga förhållandet mellan innovation och tillit, där den första både kräver och skapar den andra.

När förarlösa fordon och delningsekonomi har blivit det nya normala; när vi har vant oss vid att betala med kryptovalutor för varor som levereras hem till oss av drönare eller för tjänster som utförs av system baserade på artificiell intelligens; när kritiska infrastrukturer har kopplats upp till nätet och all vår data lagras i molnet, vad kommer vår tillit att vara värd? Och när sociala medier kan mer om oss än staten; när vi inte kan avgöra huruvida dem vi kommunicerar med är människor eller maskiner, och när vi inte vet enligt vilka principer de algoritmer som styr våra liv har utvecklats, vad kommer vår tillit att vara värd då?

Och hur långt borta ligger denna framtid?

Tillit är grunden som innovation bygger på. Det är ofta tillit som sätter prislappen på en idé som på pappret har stor potential och som avgör om den i slutändan leder till framgång.

I ett globalt och alltmer uppkopplat samhälle förväntas vår tillit sträcka sig allt längre ut för varje dag. Redan idag är det otillräckligt att en idé är trovärdig i sig utan vi måste också kunna lita på den infrastruktur eller plattform som möjliggör den samt på möjliga andra användare. Men hur mycket tillit är lagom mycket? Vad händer om man litar för mycket? Och vilka möjligheter missar vi när vi inte litar tillräckligt mycket istället?

Tillit är en mänsklig egenskap, något som maskinerna inte förstår. Bör vi då utveckla bort tillit från våra framtida innovationer? Kan vi utveckla lösningar som inte kräver att vi litar på utvecklarna, på systemen, på varandra?

Och kan vi som användare då frigöra oss från ansvar eller spelar vårt beteende fortfarande någon roll?

Dessa och andra tillitsrelaterade aspekter kommer att lyftas fram under dagen.

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Zeynep Tufekci   Tekniksociolog

  Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det. Hennes bok Twitter and Tear Gas handlar om hur internet gjorde protesterna under den arabiska våren lättare att organisera men svåra att hålla igång. Hon har flera TED-föredrag i bagaget, en återkommande kolumn i New York Times och är en profilerad kritiker av hur Facebook och Googles plattformar utnyttjades för att välja både Trump och Obama. Läs mer

 • Ben Hammersley   Futurist, journalist mm.

  Ben Hammersley har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som skapare av ordet podcast, teknikexpert, författare, programledare, futurist, journalist med mera. Med sitt charmiga och kvicka sätt trollbinder Ben publiken när han pratar om effekterna av den digitala tidsåldern vi lever i och maktskiftet det inneburit. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats BAR4, vån 4 Språk English Permalänk

In Trust We Trust Läs mer

Varför är tillit så viktig för innovation? Och hur värdesätter vi den? Kan det vara så att vårt nuvarande tillvägagångssätt för att erkänna och belöna värdet – det monetära men även det sociala – begränsar vår förmåga att utforma framtiden?

Laura Hartman inleder dagen med en bredare reflektion kring tillit och dess förhållande till innovation.

Nathan Elstub reflekterar kring hur vårt förhållande till det som vi värdesätter högst kan ändras inom den nära framtiden.

Moderator(er)

 • Anna Chiara Brunetti   Vinnova

  Program manager in the division for Industrial Technologies at Vinnova. Anna Chiara currently leads one of Vinnova's programs for innovative SMEs and is responsible for one of the so-called strategic innovation programs. Anna Chiara has a background in telecom and a PhD in photonics, as well as a passion for storytelling and fueling relevant conversations. Before joining the agency, she juggled for a few years a full-time employment as a development engineer and project manager with a rest-of-her-time volunteer commitment as the content manager and head of the Speakers Team for the TEDxStockholm organisation (the indipendently organised, local chapter of the TED conference). Läs mer

 • Tommy Schönberg   Vinnova

  Tommy är ansvarig för programmet "Digital säkerhet och infrastruktur" på Vinnova. Satsningen inkluderar ett flertal olika utlysningar och aktiviteter för att dels främja förutsättningarna till svensk innovationsförmåga inom digitalisering och dels specifikt främja innovation inom digital säkerhet. Tommy arbetar även i flera olika program som riktar sig till industriell digitalisering. Projekten som Tommy ansvarar för har en spännvidd från affärssystem, samverkan och arbetssätt till ren teknikutveckling inom populära områden som exempelvis AI, 5G, digitala tvillingar, VR/AR, modellering, m.fl. Läs mer

Talare

 • Laura Hartman   Ordförande, Tillitsdelegationen och docent i nationalekonomi

  Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har närmare 20 års erfarenhet av egen forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor från IFAU, Statskontoret, SNS och Försäkringskassan. Hon har varit chef för Avdelningen för analys och prognos vid Försäkringskassan och ledamot i Finanspolitiska rådet. Idag är hon fristående, föreläsare och utredare. Hon är också ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02). Läs mer

 • Nathan Elstub   Nesta

  Nathan has spent the last 25 years working as a Venture Capital investor and entrepreneur. He has set up, invested in, sat on the boards of and worked with a wide range of high growth companies from start ups to large international businesses. Some of these did fairly well and have become successful household names, and whilst he wouldn't claim any credit for their success, he observes and learned a lot from his mistakes and other people's achievements about the challenges of developing organisations and teams as they grew. Läs mer

Plats BAR4, vån 4 Språk English Permalänk

What Could Possibly Go Wrong? Läs mer

Vår tillit sträcker sig allt längre för varje dag. Det gör våra förväntningar och vår oro också. Samtidigt som tekniker erbjuder stora möjligheter finns det viktiga utmaningar att hantera på ett vettigt sätt. Hur bygger vi tillit och ser till att allt som kan gå fel inte gör det?

Anna Felländer reflekterar över vilka frågeställningar kopplade till etik som man bör adressera när man utvecklar system baserade på artificiell intelligens.

Staffan Truvé presenterar en metod för att mäta hur utsatt ett företag är för risker i denna alltmer uppkopplad värld.

Anne-Marie Eklund Löwinder adresserar slutanvändarens perspektiv: i en tid när välkända system kan utsättas för cyberattacker, vad har vi slutanvändare för ansvar?

Moderator(er)

 • Anna Chiara Brunetti   Vinnova

  Program manager in the division for Industrial Technologies at Vinnova. Anna Chiara currently leads one of Vinnova's programs for innovative SMEs and is responsible for one of the so-called strategic innovation programs. Anna Chiara has a background in telecom and a PhD in photonics, as well as a passion for storytelling and fueling relevant conversations. Before joining the agency, she juggled for a few years a full-time employment as a development engineer and project manager with a rest-of-her-time volunteer commitment as the content manager and head of the Speakers Team for the TEDxStockholm organisation (the indipendently organised, local chapter of the TED conference). Läs mer

 • Tommy Schönberg   Vinnova

  Tommy är ansvarig för programmet "Digital säkerhet och infrastruktur" på Vinnova. Satsningen inkluderar ett flertal olika utlysningar och aktiviteter för att dels främja förutsättningarna till svensk innovationsförmåga inom digitalisering och dels specifikt främja innovation inom digital säkerhet. Tommy arbetar även i flera olika program som riktar sig till industriell digitalisering. Projekten som Tommy ansvarar för har en spännvidd från affärssystem, samverkan och arbetssätt till ren teknikutveckling inom populära områden som exempelvis AI, 5G, digitala tvillingar, VR/AR, modellering, m.fl. Läs mer

Talare

 • Anna Felländer   Regeringens digitaliseringsråd

  Affilierad fakultet KTH, senior rådgivare BCG och medlem i regeringens digitaliseringsråd. Läs mer

 • Staffan Truvé   CTO Recorded Future

  Staffan Truvé is co-founder and CTO of Recorded Future. Previously he was CEO of the Swedish Institute of Computer Science (SICS) and Interactive Institute, and before that CEO and co-founder of Carlstedt Research & Technology (CR&T). Staffan has co-founded more than a dozen high tech start-up. He holds a PhD in computer science from Chalmers University of Technology and an MBA from Göteborg University. He has been a Fulbright Scholar at MIT. His research interests include artificial intelligence and information visualization, threat intelligence and cyber security. Staffan is a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Läs mer

 • Anne-Marie Eklund-Löwinder   Säkerhetschef, IIS

  Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame. Hon är en ofta tillfrågad expert i offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet, och besvarar flitigt remisser inom samma område. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Tricia Wang   Tekniketnolog

  Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom. Läs mer

Plats BAR4, vån 4 Språk English Permalänk

Trust at The End of Trust Läs mer

Internet skapades med tillit mellan användarna som en viktig grund. Idag ser bilden av internet helt annorlunda ut. Hur kan vi känna tillit i den moderna digitala världen? Hur kan tekniska lösningar skapa tillit mellan användare och organisationer på ett sätt som ger affärsmässiga fördelar?

Pontus Johnson förklarar med konkreta exempel hur cyberangrepp utnyttjar systems och organisationers ibland alltför tillitsfulla beteenden. Men misstänksamhet är kostsamt, så hur agerar vi i denna nya värld, där överdriven tillit kan ha dramatiska konsekvenser?

Gisela Edendahl beskriver hur företag som bygger sina affärsmodeller på tillit har en möjlighet att revolutionera världen, och reflekterar över hur blockkedjor kan användas för att åstadkomma detta.

Moderator(er)

 • Anna Chiara Brunetti   Vinnova

  Program manager in the division for Industrial Technologies at Vinnova. Anna Chiara currently leads one of Vinnova's programs for innovative SMEs and is responsible for one of the so-called strategic innovation programs. Anna Chiara has a background in telecom and a PhD in photonics, as well as a passion for storytelling and fueling relevant conversations. Before joining the agency, she juggled for a few years a full-time employment as a development engineer and project manager with a rest-of-her-time volunteer commitment as the content manager and head of the Speakers Team for the TEDxStockholm organisation (the indipendently organised, local chapter of the TED conference). Läs mer

 • Tommy Schönberg   Vinnova

  Tommy är ansvarig för programmet "Digital säkerhet och infrastruktur" på Vinnova. Satsningen inkluderar ett flertal olika utlysningar och aktiviteter för att dels främja förutsättningarna till svensk innovationsförmåga inom digitalisering och dels specifikt främja innovation inom digital säkerhet. Tommy arbetar även i flera olika program som riktar sig till industriell digitalisering. Projekten som Tommy ansvarar för har en spännvidd från affärssystem, samverkan och arbetssätt till ren teknikutveckling inom populära områden som exempelvis AI, 5G, digitala tvillingar, VR/AR, modellering, m.fl. Läs mer

Talare

 • Pontus Johnsson   KTH

  Pontus Johnson är professor vid den Kungliga Tekniska Högskolan. Han startade och utbildar i Sveriges första universitetskurs i etisk hackning, i vilken studenterna får träna sina offensiva cyberförmågor. Hans forskningsintressen rör sig kring cybersäkerhet och systemarkitektur, med ett särskilt fokus på simuleringar av cyberattacker. Pontus är ledamot i den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är en av grundarna till start-up-företaget foreseeti. Läs mer

 • Gisela Edendahl   IBM

  Companies who have built their business model based on trust have already revolutionized the world. Undoubtedly, trust will be more important, something business leaders will need to relate to. Blockchain can help establish that, but how? We will have a look at how companies and organizations plan to-, or have already started using Blockchain and thus reaping the benefits of new distributed ledger technology. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats BAR4, vån 4 Språk English Permalänk

The Future of Trust Läs mer

Allt pekar mot att framtiden kommer att kräva en ännu större tillitsinvestering från vår sida: självkörande bilar, så väl som ännu bredare användning och spridning av personliga och ibland känsliga data, och nya tekniker som vi idag inte ens drömmer om – hur kan vi navigera i en sådan tillitsdjungel?

Tris Dyson visar hur man kan skapa tillit och acceptans för nya tekniker, vilket leder till ett stort värde för samhället.

I ett samtal med Anne Lidgard kommer Bodil Eriksson att reflektera över vilken roll som tillit kommer att spela i framtidens fordonsindustri.

Niklas Häggström diskuterar vilka risker som finns i vårt nuvarande sätt att använda, tolka och dela data, och presenterar ett förslag av en open-data infrastruktur som tillåter informationsspridning på ett effektivt och säkert sätt.

Rebecca Steinert avrundar dagen med att blicka framåt några år. Hon diskuterar hur det europeiska initiativet Next Generation Internet verkar för att utforma framtida internetteknologier, så att behoven hos det digitaliserade samhället kan tillgodoses samtidigt som viktiga aspekter liksom integritet, förtroende, decentralisering, öppenhet, integration och affärssamarbete garanteras.

Moderator(er)

 • Anna Chiara Brunetti   Vinnova

  Program manager in the division for Industrial Technologies at Vinnova. Anna Chiara currently leads one of Vinnova's programs for innovative SMEs and is responsible for one of the so-called strategic innovation programs. Anna Chiara has a background in telecom and a PhD in photonics, as well as a passion for storytelling and fueling relevant conversations. Before joining the agency, she juggled for a few years a full-time employment as a development engineer and project manager with a rest-of-her-time volunteer commitment as the content manager and head of the Speakers Team for the TEDxStockholm organisation (the indipendently organised, local chapter of the TED conference). Läs mer

 • Tommy Schönberg   Vinnova

  Tommy är ansvarig för programmet "Digital säkerhet och infrastruktur" på Vinnova. Satsningen inkluderar ett flertal olika utlysningar och aktiviteter för att dels främja förutsättningarna till svensk innovationsförmåga inom digitalisering och dels specifikt främja innovation inom digital säkerhet. Tommy arbetar även i flera olika program som riktar sig till industriell digitalisering. Projekten som Tommy ansvarar för har en spännvidd från affärssystem, samverkan och arbetssätt till ren teknikutveckling inom populära områden som exempelvis AI, 5G, digitala tvillingar, VR/AR, modellering, m.fl. Läs mer

 • Anne Lidgard   Director, Vinnova, Silicon Valley

  Anne Lidgard is the Director of VINNOVA's Silicon Valley Office. VINNOVA is the Swedish Governmental Innovation Agency. Its mission is to develop Sweden’s innovation capacity for sustainable growth and for the benefit of society. It is a funding agency and operates through grants, with an annual budget of about 300 MUSD. Läs mer

Talare

 • Tris Dyson   Director, Nesta’s Centre for Challenge Prizes

  Tris Dyson is the Director of Nesta’s Centre for Challenge Prizes that works to find, test and reward innovations that can demonstrate impact on the issues affecting our lives. Läs mer

 • Rebecca Steinert   RISE

  Rebecca Steinert is a scientific research leader of the Network Intelligence group at RISE with focus on statistical modelling and machine learning for distributed and networked systems. She is also the Swedish national contact point for the EU initiative Next Generation Internet. Läs mer