Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

21 november 2016:

Uppkopplat, hållbart och smart

I detta spår presenterar och diskuterar vi hur Sakernas internet bidrar till en hållbar värld men också vilka risker och hot som finns när allt och alla blir uppkopplade.

Hashtagg: #sustainableIoT