Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

20 november 2017:

Vad innebär digital kompetens i skolan?

Livesändning från dagen kommer du kunna se här ovan.

Under den här dagen kommer vi titta på begreppet digital kompetens – vad det innebär och vad en digital skola kommer att betyda. Dagen tar avstamp i hur situation ser ut just nu, för att därefter blicka framåt och fokusera på vad elever behöver kunna och förstå för att vara digitalt kompetenta i en digitaliserad skola.

Hashtagg: #digitalkompetens