Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Måndag 20 Nov
Vad innebär digital kompetens i skolan?

I mars 2017 fattade regeringen beslut om att den digitala strategin för skolan ska genomföras, bland annat med tydligare skrivningar kring digital kompetens i skolans läroplan.

Livesändning från dagen kommer du kunna se här ovan.

Under den här dagen kommer vi titta på begreppet digital kompetens – vad det innebär och vad en digital skola kommer att betyda. Dagen tar avstamp i hur situation ser ut just nu, för att därefter blicka framåt och fokusera på vad elever behöver kunna och förstå för att vara digitalt kompetenta i en digitaliserad skola.

Hashtagg: #digitalkompetens

Plats M1  Permalänk

Fika

Plats A2  Permalänk

Digitaliseringen av skolan – vad har hänt och vad händer nu? Läs mer

Kristina Alexanderson ger en bild av hur arbetet med digitaliseringen av skolan har sett ut från 80-talet och framåt. Vilka satsningar har gjorts och med vilket syfte? Varför tar det så lång tid och vad är egentligen målet?

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Skolverket ger sin syn Läs mer

Peter Karlberg från skolverket ger Skolverkets perspektiv på den digitala strategin och hur arbetet med att införa och stärka digital kompetens kommer att ske. Vilket är syftet och vad är målet?

Talare

 • Peter Karlberg   Undervisningsråd, Skolverket

  Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

  Läs mer

Plats A2  Permalänk

Vad innebär digital kompetens? Läs mer

Carl Heath från RISE kommer att ge perspektiv på vad digital kompetens kan vara i praktiken och hur föränderligt begreppet är. Det är ett rörligt mål, säger Skolverket. Carl kommer även ge konkreta exempel på hur rörligt det är och hur det förändrats respektive kommer att förändras.

Talare

 • Carl Heath   Utbildningsdirektör RISE

  Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE - Research Institutes of Sweden och ansvarig för RISE Professional Education samt den tillämpade forskningen kopplad till digitalisering och lärande. Läs mer

Plats A2  Permalänk

Undervisningens roll för digital kompetens Läs mer

Maria Franzen bildlärare och itutvecklare i Knivsta kommer att prata om hur hon arbetar för att stärka och gestalt digital kompetens i sin undervisning.

Talare

 • Maria Franzén   Förstelärare IKT

  Maria Franzen är förstelärare IKT på Högåsskolan i Knivsta. Hon arbetar som ämneslärare i bild och teknik på mellanstadiet. Maria Franzén har sedan flera år tillbaka arbetat med datalogiskt tänkande med sina elever i bildsalen. Hon arbetar även med blogg som plattform för lärande, en arena där hon samlar lektionsmaterial som en lärresurs till sig själv och sina elever. Hon vann tillsammans med mina elever Webbstjärnans skoltävling 2015 och 2017 och fick även motta Webbstjärnans lärarpris 2017.
  Läs mer

Plats A2  Permalänk

Digital kompetens bland små barn Läs mer

Susanne Kjällander lektor på Stockholms universitet pratar om unga barns digitala kompetens i skolan. Vad kan de och vad bedöms är frågor som hon närmat sig i sin forskning.

Plats A2  Permalänk

Digital kompetens i den danska läroplanen Läs mer

I den danska läroplanen har också skrivningar kring digital kompetens blivit tydligare, hur tacklar en läromedelsproducent som Clio det? Ann-Birthe Overholt Nicolaisen kommer att prata om hur Clio tagit sig an behovet av ge elever en bredare digital kompetens med avseende på digitalt skapande och programmering.

Talare

 • Ann-Birthe Overholt Nicolaisen   Educational ICT Consultant

  Working at a major digital publishing company Clio Online, developing digital teaching materials for primary and secondary schools in Denmark. Educational ICT is a keyword in everything we do. Läs mer

Fika

Plats A2  Permalänk

Digitala barn och unga Läs mer

Anders Thoresson kommer att prata om den rapport som han gjort i samarbete med IIS kring barn och ungas användning av digitala plattformar, och barn och ungas digitala kompetens.

Talare

 • Anders Thoresson   Frilansjournalist

  Anders Thoresson började jobba som teknikjournalist 1999. Sedan 2006 frilansar han, med uppdrag åt bland andra IIS. För stiftelsen har han skrivit flera Internetguider, bland annat "Barnhack" och "Digitalt källskydd". Han skriver, föreläser och leder också workshops om programmering i skolan.
  Läs mer

Plats A2 Språk English Permalänk

Perspektiv på digital kompetens Läs mer

Ett panelsamtal mellan Ann-Birte Overholdt Nicolaisen, Jan Gulliksen, Karin Nygårds och Kentaro Toyama om perspektiv på digital kompetens i en digitaliserad skola - Vilken roll kommer lärarna ha, vilken betydelse har tekniken och vad behöver barnen lära sig?

Panel

 • Karin Nygårds

  Karin Nygårds   Grundskollärare

  Karin Nygårds är lärare i grunden men jobbar sedan ett par år, heltid med olika aspekter av digitalisering av skolan, med störst fokus på programmering, bland annat genom att skriva böcker och göra TV-program. Läs mer

 • Kentaro Toyama

  Kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy har Kentaro Toyama dissekerat åsikten att tekniken ska rädda världen. Hör honom berätta varför människor är effektivare än prylar. Läs mer

 • Ann-Birthe Overholt Nicolaisen   Educational ICT Consultant

  Working at a major digital publishing company Clio Online, developing digital teaching materials for primary and secondary schools in Denmark. Educational ICT is a keyword in everything we do. Läs mer

 • Jan Gulliksen   Professor, KTH

  Jan Gulliksen, mera känd som "Gulan" är professor i människa-datorinteraktion vid KTH och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation. Gulan var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och är nu med i regeringens Digitaliseringsråd. Läs mer

 • Anders Thoresson   Frilansjournalist

  Anders Thoresson började jobba som teknikjournalist 1999. Sedan 2006 frilansar han, med uppdrag åt bland andra IIS. För stiftelsen har han skrivit flera Internetguider, bland annat "Barnhack" och "Digitalt källskydd". Han skriver, föreläser och leder också workshops om programmering i skolan.
  Läs mer

Plats A2  Permalänk

Talare

 • Kristina Alexanderson   Chef för Internet i skolan på IIS

  Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, författare och en av Sveriges ledande experter på skolans arbete med digital kompetens. Kristina är också projektledare för Creative Commons Sverige. Läs mer