Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Alex Warris Föreläsare

Teknikkvinnor vill FÖRÄNDRA och FÖRNYA spelplanen: det ska vara lika självklart för kvinnor att jobba med teknik, som det är för män. Dessutom är vi övertygade om att vi behöver jämna ut könsfördelningen på maktpositioner, inte bara i teknikvärlden utan i hela näringslivet.

 

Alex Warris var med som talare på ett tidigare Internetdagarna