Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Anette Gustafsson Förändringsledare inom arbetsplatsutveckling, Netsky Business Change

Anette Gustafsson, Netsky Business Change, är projektledare och förändringsledare inom arbetsplatsutveckling och digital transformation, och har varit ansvarig för arbetsplatsutveckling för bland andra SJ och Fortum. Anette skriver just nu en bok i ämnet Workplace Development and ChangeManagement samt är ledamot i IFMA styrelse och i Medieinstitutets styrelse.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


LAB: Hur kommer framtidens arbetsplats att se ut? kl. 15:30 i C2