Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Anette Gustafsson Förändringsledare inom arbetsplatsutveckling, Netsky Business Change

Anette Gustafsson, Netsky Business Change, är projektledare och förändringsledare inom arbetsplatsutveckling och digital transformation, och har varit ansvarig för arbetsplatsutveckling för bland andra SJ och Fortum. Anette skriver just nu en bok i ämnet Workplace Development and ChangeManagement samt är ledamot i IFMA styrelse och i Medieinstitutets styrelse.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Digital Nomad – Framtidens arbetsplats


LAB: Hur kommer framtidens arbetsplats att se ut?