Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Mikael Lenneryd Chef för digitala affärer och kundlojalisering, Apoteket

 

Mikael Lenneryd var med som talare på ett tidigare Internetdagarna