Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Mikael Lenneryd Chef för digitala affärer och kundlojalisering, Apoteket

 

Mikael Lenneryd var med som talare på ett tidigare Internetdagarna