Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Annika Waern Professor

Professor i människa–datorinteraktion. Forskar om spel som man spelar på gator och torg, interaktiva lekmiljöer samt spelifiering.

 

Annika Waern var med som talare på ett tidigare Internetdagarna