Björn Appelgren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Björn Appelgren Projektledare, Internetstiftelsen

Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap.

 

Björn Appelgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna