Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Björn Appelgren Projektledare, Internetstiftelsen

Björn Appelgren arbetar med Internetstiftelsens folkbildningsarbete. Senast med satsningen på Internetkunskap.