Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Björn Hesthamar Ingenjör, Post- och telestyrelsen

Björn Hesthamar är ingenjör vid nätsäkerhetsavdelningen på Post- och telestyrelsen (PTS), där han bland annat arbetar med integritet och driftsäkerhet och särskilt med tillsyn av betrodda tjänster (eIDAS). Han har tidigare arbetat med autentiseringslösningar för banksektorn och brinner för säkra, öppna och tillgängliga informationssystem.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2016

Svenskt Federationsforum


Tillit i federationer