Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Köp nu – 1000 kr/dag

Björn Hesthamar Ingenjör, Post- och telestyrelsen

Björn Hesthamar är ingenjör vid nätsäkerhetsavdelningen på Post- och telestyrelsen (PTS), där han bland annat arbetar med integritet och driftsäkerhet och särskilt med tillsyn av betrodda tjänster (eIDAS). Han har tidigare arbetat med autentiseringslösningar för banksektorn och brinner för säkra, öppna och tillgängliga informationssystem.

 

Björn Hesthamar var med som talare på ett tidigare Internetdagarna