Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Börje Shameti Lewin IT-arkitekt, Skolverket

Börje är ansvarig IT-arkitekt för Digitala Nationella Prov på Skolverket. Han har tidigare upphandlat och lett ett utvecklingsprojekt för öppnadata.se. Börje är även arkitekten bakom K-samsök.

Börje är certifierad IT-arkitekt, civilingenjör i datateknik och legitimerad lärare. Han kommer att prata om Fidus, den interfederation som byggs för Digitala Nationella Prov och andra framtida tjänster.

 

Börje Shameti Lewin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna