Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Dan Bergvall Chef för avdelningen Infrastruktur, Inera

Dan Bergvall arbetar som chef för avdelningen Infrastruktur på Inera. Han leder bland annat arbetet med utveckling och förvaltning av Ineras Infrastrukturtjänster och har ansvar för driften av hela Ineras tjänsteportfölj.