Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Dan Westall Utvecklare på Human Made

Dan är WordPressutvecklare på Human Made och hittas normalt i eller runt London. På sin fritid hittar man Dan när han anpassar WordPress för E-sport.

 

Dan Westall var med som talare på ett tidigare Internetdagarna