.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

David Khabbazi Head of insight The Social Few

Marknadsstrateg, analytiker och medgrundare till insiktsbyrån The Social Few AB som genom data-drivna insikter inkluderar och aktiverar den femtedel av befolkningen som inte har svenska som modersmål. David har över tio års erfarenhet av dialogskapande aktiviteter, kvantitativa undersökningar.

 

David Khabbazi var med som talare på ett tidigare Internetdagarna