Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Edvard Jensinger Rektor på Pauli Gymnasium

Edvard Jensinger är rektor för Pauli Gymnasium i Malmö som genom sin blogg lyckades få till ett avtal med Google som fungerar för skolorna i Malmö stad.

 

Edvard Jensinger var med som talare på ett tidigare Internetdagarna