Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Filippa Jennersjö CIO, Arbetsförmedlingen

 

Filippa Jennersjö var med som talare på ett tidigare Internetdagarna