Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Filippa Jennersjö CIO, Arbetsförmedlingen

 

Filippa Jennersjö var med som talare på ett tidigare Internetdagarna