.FILE

23-24 november 2020

Fredrik Stiernstedt Docent

ESSÄ Fredrik Stiernstedt är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

 

Fredrik Stiernstedt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna