.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Göran Hedström Senior Partner, A-Focus

Göran Hedström har i över 20 år varit verksam som konsult och rådgivare inom elektronisk kommunikation. På senare tid har mycket fokus varit på frågor som rör utbyggnaden av bredband. Han har medverkat i flera statliga utredningar inom området och arbetat med strategier för effektivare utbyggnad. Göran har en övertygelse om att ökat fokus på kundnyttan i kombination med aktivt samarbete för att sänka kostnaderna är nyckeln till fortsatt framgång för fiberutbyggnaden i Sverige.

 

Göran Hedström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna