Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Göran Lindsjö AI Advisor

Göran Lindsjö är en internationell AI-rådgivare och har startat och drivit företag inom AI. Han är bosatt i USA där han arbetar med ett omfattande nätverk av de ledande universiteten, företagen och analytikerna inom AI. Han är också en frekvent anlitad föreläsare och inspiratör.

 

Göran Lindsjö var med som talare på ett tidigare Internetdagarna