Håkan Persson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Håkan Persson

Håkan Persson är informationssäkerhetsstrateg på Arbetsförmedlingen och är fn. svensk representant i expertgruppen för eIDAS. Håkan har arbetat med e-identifieringsfrågor i många år, både i Sverige och internationellt.

 

Håkan Persson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna