Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Håkan Persson

Håkan Persson är informationssäkerhetsstrateg på Arbetsförmedlingen och är fn. svensk representant i expertgruppen för eIDAS. Håkan har arbetat med e-identifieringsfrågor i många år, både i Sverige och internationellt.

 

Håkan Persson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna