Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Helena Dal Verksamhetschef

Helena Dal är verksamhetschef på Statens medieråd med inriktning att ta fram och kommunicera material och verktyg kring fakta och förhållningssätt - för att stärka barn och unga i sin medieanvändning. Helena har en bakgrund som samhällsvetare, pedagog och chef inom marknad och pedagogik.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Framtiden