Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Helena Strömbäck Ämnesråd på Näringsdepartementet

Helena är ämnesråd på Näringsdepartementet och arbetar bland annat med frågor om marknad och reglering kring elektronisk kommunikation.

 

Helena Strömbäck var med som talare på ett tidigare Internetdagarna