Helena Strömbäck – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Helena Strömbäck Ämnesråd på Näringsdepartementet

Helena är ämnesråd på Näringsdepartementet och arbetar bland annat med frågor om marknad och reglering kring elektronisk kommunikation.

 

Helena Strömbäck var med som talare på ett tidigare Internetdagarna