Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Joakim Holback Chef för bredbandskansliet Dalarna

Joakim Holback är chef för det nystartade kansliet för Bredband i Dalarna och har tagit fram en modell för utbyggnad, information och finansiering av mobilt och fiberbaserat bredband i Dalarna.

Han driver även ett projekt för att underlätta utbyggnad av mobilt bredband i Dalarna genom bland annat smidigare beslutsprocesser. Tidigare har Joakim arbetat som verksamhetsutvecklare på PwC och IT-/stadsnätschef i Mora kommun.

 

Joakim Holback var med som talare på ett tidigare Internetdagarna