Johan Borvén – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Johan Borvén Chef för avdelning Resurser för Lärande vid Göteborgsregionen (GR)

GR driver idag ett utvecklingsprojekt för att skapa en beställnings- och tilldelningsportal för digitala läromedel, inom ramen för den inköpscentralsverksamhet man bedriver. Vidare driver avdelningen ett flertal skolutvecklingsarbeten, i dagsläget till stor del med fokus på skolans digitalisering.

 

Johan Borvén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna