Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Johan Borvén Chef för avdelning Resurser för Lärande vid Göteborgsregionen (GR)

GR driver idag ett utvecklingsprojekt för att skapa en beställnings- och tilldelningsportal för digitala läromedel, inom ramen för den inköpscentralsverksamhet man bedriver. Vidare driver avdelningen ett flertal skolutvecklingsarbeten, i dagsläget till stor del med fokus på skolans digitalisering.