Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Johanna Mannung Säkerhetsarkitekt, Polismyndigheten

Johanna Mannung är civilingenjör från KTH. Idag är hon säkerhetsarkitekt på Polismyndigheten och driver just nu arbetet med att få igång Polismyndighetens första federationer. Tidigare har hon arbetat med katalogtjänster och identitetshantering inom KTH och som konsult åt Försvarsmakten, samt forskat på säkerhet i peer-to-peer-system.

 

Johanna Mannung var med som talare på ett tidigare Internetdagarna