Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Johanna Snickars PR-chef, Nordnet Bank

Johanna Snickars jobbar sedan 2012 som nordisk pr-chef på Nordnet Bank och var dessförinnan pr-konsult med fokus på digital pr. Hon har stor erfarenhet och kunskap om vad som skapar engagemang i målgrupper, digital spridning och integrerade marknadskampanjer.

 

Johanna Snickars var med som talare på ett tidigare Internetdagarna