Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

John Petersson IncubIT/projektledare GITS

John är idag konsult för GITS och leder projektet Identitet och behörighet i federation Västra Götaland. Projektet skall ta fram förutsättningar att arbeta med identitet och behörighet som egen kapabilitet utanför system, där varje användarorganisation skall hantera detta genom samverkan och tillit.