.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

John Petersson IncubIT/projektledare GITS

John är idag konsult för GITS och leder projektet Identitet och behörighet i federation Västra Götaland. Projektet skall ta fram förutsättningar att arbeta med identitet och behörighet som egen kapabilitet utanför system, där varje användarorganisation skall hantera detta genom samverkan och tillit.

 

John Petersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna