Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Jonas Stier Professor i Sociologi

Jonas Stier is a professor of intercultural studies at Dalarna University, Sweden. His expertise includes interpersonal and intercultural communication, inclusion, identity and diversity.

 

Jonas Stier var med som talare på ett tidigare Internetdagarna