Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jonas Wessel Avdelningschef Spektrumavdelningen, PTS

 

Jonas Wessel var med som talare på ett tidigare Internetdagarna