Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Jörgen Ahlström Analytiker vid Digitaliseringsrådet

Jörgen Ahlström är analytiker vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som projektledare med fokus på delaktighets- och innovationsfrågor.

Jörgen Ahlström är analytiker vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som projektledare med fokus på delaktighets- och innovationsfrågor.

 

Jörgen Ahlström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna